آذر خسروي : طرد معتادان از اجتماع عاملي مهم در گرايش بيشتر آنان به استعمال مواد مخدر است

بیستون نیوز :

كميته روستايي مبارزه با مواد مخدر در محل روستاي حسن بقعه شهرستان هرسين برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بيستون،در اين جلسه خسروي بخشدار مركز هرسين اعتياد را يكي از مهمترين عوامل توقف و شكست فعاليت هاي اقتصادي در روستاها دانست كه بعنوان يك عامل بازدارنده در دستيابي به ارزشهاي والاي انساني ، توسعه فرهنگي و اجتماعي جوامع روستايي محسوب ميشود.
وي تصريح كرد تبعات ناشي از مصرف مواد مخدر و مضرات آن بايد از دوران طفوليت توسط والدين براي فرزندان بصورت علمي و در قالب نشست هاي صميمي تبيين و تشريح شود و محيط خانه را از هرگونه تنش و عواملي كه باعث ايجاد فاصله بين اعضا مي شود  را دور كنند .
آذر خسروي اظهار داشت: متأسفانه نوع نگاه جامعه و طرد معتادان از اجتماع عاملي مهم در سرخوردگي و گرايش بيشتر آنان در استعمال مواد مخدر است كه  با فرهنگ سازي مناسب و مثبت انديشي مي بايست نوع ديدگاه ها را به اين افراد را تغيير داد و نبايد آنان را بواسطه معتاد بودن از شركت در فعاليت هاي فرهنگي ، اجتماعي و جمعي محروم كرد ، لذا بايد محيط را براي بازگشت و سالمسازي آنان فراهم كرد و زمينه هايي كه باعث لغزش آنان ميشود را از فراروي آنان برداشت و با فرهنگ سازي مناسب زمينه را براي ورود نجات يافتگان اعتياد به اجتماع و همگرايي اذهان عمومي با آنها فراهم كرد .
بخشدار مركزي هرسين عنوان كرد: جوانان بعنوان بارزترين و بزرگترين سرمايه هرجامعه ، مهمترين طعمه براي سوداگران مواد مخدر مي باشد كه ضمن كسب درآمدهاي هنگفت ضربه اي اساسي به پايه ها و ريشه هاي بنيادين جوامع بشري وارد ميكنند و لذا بايد اكثر فعاليت هاي مبارزه اي را به جوانان معطوف كرد .
خسروي در پايان از برگزاري جشنواره هاي فرهنگي ورزشي در راستاي مبارزه با مواد مخدر ، برگزاري جلسات شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در سطح روستاهاي بخش مركزي ، برگزاري ۴ دوره كارگاه پيشگيري از اعتياد را از اقدامات مهم در راستاي مبارزه با اعتياد در بخش مركزي دانست .

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار