اسامی نامزدهای انتخابات شورای پنجم شهر بیستون + سند

بیستون نیوز :

اسامی نامزدهای انتخابات شورای پنجم شهر بیستون که امروز چهارشنبه توسط فرمانداری شهرستان هرسین منتشر شد بشرح زیر می باشد:

اسامی نامزدهای انتخابات شورای پنجم شهر بیستون که امروز چهارشنبه توسط فرمانداری شهرستان هرسین منتشر شد بشرح زیر می باشد:

2 اسامی نامزدهای انتخابات شورای پنجم شهر بیستون + سند 1 1 اسامی نامزدهای انتخابات شورای پنجم شهر بیستون + سند

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار