اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شورهای اسلامی شهرهای هرسین و بیستون

بیستون نیوز :

ستاد انتخابات شهرستان هرسین، اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده برای شوراهای اسلامی شهرهای هرسین و بیستون را اعلام کرد که بر این اساس ۲۹ نفر برای حوزه شهر هرسین و ۱۸ نفر در حوزه شهر بیستون می توانند برای ورود به شورا تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار بیستون ، در بیانیه ستاد انتخابات شهرستان هرسین آمده است: در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرهای هرسین و بیستون می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.
اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر هرسین به شرح زیر می باشد:

۱-آقای همت احمدی کد نامزد ۱۵
۲- آقای علی آزادی کاکاوندی کد نامزد ۱۶
۳- آقای رستم استدآبادی کد نامزد ۱۷
۴- آقای علی محمد اسدی ماموئیان کد نامزد ۱۸
۵- آقای مصطفی اله مرادی کد نامزد ۱۹
۶- آقای ربیع بخشی تلیابی کد نامزد ۲۱
۷- خانم الهه رستمی کد نامزد ۲۴
۸- آقای وحید رشیدی کد نامزد ۲۵
۹- آقای عظیم رضائی کد نامزد ۲۶
۱۰- آقای محمد شکربیگی کد نامزد ۲۷
۱۱- آقای محمدصالح شکری کد نامزد ۲۸
۱۲- آقای مسلم صفری کد نامزد ۲۹
۱۳- آقای یوسف عسگرپور کد نامزد ۴۲
۱۴- آقای مسلم غلامی کد نامزد ۴۵
۱۵- آقای محمد فتحی کاکاوندی کد نامزد ۴۶
۱۶- آقای جلیل فرخی کد نامزد ۴۷
۱۷- آقای یوسف فرشیدی نیا کد نامزد ۴۸
۱۸- آقای روح اله قربانی چروش کد نامزد ۵۱
۱۹- آقای علی کرمیان کرگانی کد نامزد۵۲
۲۰- آقای علی کرمی بادام شیرینی کد نامزد ۵۴
۲۱- آقای حمید کریمی کد نامزد ۵۶
۲۲- آقای عابدین مرادی کد نامزد ۵۷
۲۳- آقای شاهین منصوری کد نامزد ۵۹
۲۴- آقای زرعلی میرزائی کد نامزد ۶۱
۲۵- آقای محمد ایوب میرزائی چشمه کبود کد نامزد۶۲
۲۶- آقای علی اصغر نجفی کد نامزد ۶۵
۲۷- آقای جهانشاه نظری کد نامزد ۶۷
۲۸- آقای منوچهر نظری کد نامزد ۶۸
۲۹- آقای مهدی ویسی کد نامزد ۷۱
تعداد اعضای شورای اسلامی شهر هرسین در مجموع پنج نفر می باشد.

** اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده شهر بیستون نیز به شرح زیر است:
۱- آقای رامین خزائی کد نامزد ۱۵
۲- آقای غلامرضا خسروی کد نامزد ۱۶
۳- آقای علی دارائی کد نامزد ۱۷
۴- آقای محمدرضا رستاک کد نامزد ۱۸
۵- آقای شهرام سلیمانی صدر کد نامزد ۱۹
۶- آقای محمدنقی طهماسبی بیستونی کد نامزد ۲۱
۷- آقای فریبرز علیمرادی کد نامزد ۲۴
۸- آقای رضا فرح بخش کد نامزد ۲۵
۹- آقای رضا فرح بخش کد نامزد ۲۶
۱۰- خانم شکوفه فرح بخش دهکبودی کد نامزد ۲۷
۱۱- آقای رضا فلاحی کد نامزد ۲۸
۱۲- آقای ایوب مرادی کد نامزد ۴۱
۱۳- آقای حمزه مردانی دهکبودی کد نامزد ۴۲
۱۴- آقای بابک مساحی زلانی کد نامزد ۴۵
۱۵- آقای فیض اله معینیان کرمانشاهی کد نامزد ۴۶
۱۶- آقای کوهیار معینیان کرمانشاهی کد نامزد ۴۷
۱۷- آقای جلال نجفی قره ولی کد نامزد ۴۹
۱۸- آقای موسی نوری کاکاوندی کد نامزد۵۱
تعداد اعضای شورای اسلامی شهر بیستون پنج نفر می باشد.
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۹ اردیبهشت به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار