اسکندر محمدی:آموزه های دینی الگوی مناسبی در جهت پیاده کردن هدف سازمان ملل متحد

بیستون نیوز :

اسکندر محمدی نامزد های دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری به جوانان جهان و همچنین استقبال پر شور و تاثیر بسیار خوب آن بر افکار جهانیان می گوید : به نظر می رسد این نامگذاری موقیعیت مناسبی برای باز شدن بخشی از حقایق جهان بشریت است و گام نهادن با برنامه در این مسیر می تواند کمک کند جهانی بهتر پیش رو داشته باشیم

به گزارش خبرنگار بیستون ,سال ۲۰۱۶ از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سال بین المللی فهمیدن و ادراک جهانی نامگذاری شده است. دکتر   اسکندر محمدی  فعال فرهنگی و یکی از  نامزد های دهمین دوره مجلس شورای اسلامی  با اعلام این مطلب  افزود :  به نظر می رسد سازمان  ملل با هدف  ایجاد  یک جنبش جهانی برای درک و فهمیدن انسان ، هستی ،  همچنین ارتباط های بین انسانی و تمام ارکانی که به زیست انسانی تر مناسبات اجتماعی بینجامد   این نامگذاری را انجام داده است  .

وی  در ادامه  اظهار داشت  : سازمان ملل متحد در اطلاعیه ای که به همین مناسبت   صادر کرده است  : پیشنهاد داده است که فیلسوفان ،  روان شناسان ، دانشمندان علوم بنیادین ، جامعه شناسان ، هنرمندان و معلمان و

… می بایست برای این درک جهانی از انسان و هستی مشارکت کنند .

اسکندر محمدی نامزد های دهمین دوره   مجلس شورای اسلامی  با اشاره  به پیام  اخیر مقام معظم رهبری به جوانان جهان و  همچنین استقبال پر شور و تاثیر بسیار خوب آن بر افکار جهانیان می گوید :   به نظر می رسد این  نامگذاری موقیعیت مناسبی برای باز شدن بخشی از حقایق  جهان بشریت است و گام نهادن  با برنامه در این مسیر می تواند  کمک کند جهانی  بهتر پیش رو داشته باشیم

آموزه های دینی ما می تواند الگوی مناسبی در جهت پیاده کردن این هدف سازمان ملل متحد  باشد ، محمدی با بیان این مطلب تصریح می کند : اسلام دینی مترقی است ،استفاده از دستور العمل های آن که در قرآن و دیگر کتب  مقدس ما آمده است می تواند به فهمیدن و ادراک  جهانی کمک کرده  و راهگشای بخش اعظمی از مشکلات انسانها در دنیاگردد .

وی ادامه می دهد  : بدون  تردید مسئولین و کشور ما می تواند برای رسیدن  به دنیای  که بهتر مسائل را درک کند مفید باشد ، تلاش همگانی ما برای قرار گرفتن در این مسیر  لازمه مطرح شدن مادر دنیای کنونی است

منبع افتاب کرمانشاه

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار