اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير

بیستون نیوز :

چند روزي است كه مسئولين هرسين (فرماندار) و متوليان بهداشت و درمان استان(دكتر ابراهيم شكيبا) با اعلام وضعيت سفيد، آب شرب شهر هرسين را قابل استفاده براي تمام مصارف شرب و خانگي دانستند اما ..

سرويس اجتماعي بيستون ، چند روزي است كه مسئولين هرسين (فرماندار) و متوليان بهداشت و درمان استان(دكتر ابراهيم شكيبا) با اعلام وضعيت سفيد آب شرب شهر هرسين را قابل استفاده براي تمام مصارف خانگي و ..دانستند.

اما آنچه كه در اين بين و با گذشت سه روز از اين اعلام قابل توجه است حضور مردم بر سر چشمه هاي آب اطراف شهر است كه همچنان به آب لوله كشي شهر خود اطمينان ندارند و مايع حيات خود را نه از آب لوله كشي كه از چشمه ها برداشت مي كنند.

96544237 63f8 41ce 867d dd5eefc2a237 اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير

وقايع اخير در اين باره درسهايي را به ما و خصوصا مسئولين مي دهد:

اولا : در ابتداي اين بحران مسئولين صادقانه به مردم شهر اطلاع رساني نكردند و فقط بر روي الودگي ميكروبي آب تكيه كرده بودند و مدام اعلام مي كردند كه آب شهر هرسين آلودگي ندارد در حالي كه گل آلود بودن آب خود نوعي آلودگي است و در اين بين اولين كسي كه جسارت اعلام غير قابل شرب بودن آب را به خود داد دكتر ابراهيم شكيبا معاون علوم پزشكي استان كرمانشاه بود كه گويا نسبت به همشهريان هرسيني خود احساس دين كرده  و اين خبر را رسانه اي كردند.

دوم اينكه پس از اعلام دكتر نوروزي مبني بر آلودگي طبيعي راديو اكتيو باز هم دست به دامان تكذيب و تقبيح اين مسئله شدند و تمام رسانه هاي دم دست را در اين راه بسيج كردند و كساني را كه داراي تريبون و رسانه هستند محكوم به شائبه افكني و ايجاد جو نا آرام شدند.اين در حالي بود كه دكتر نوروزي اسناد خود را از كتاب منتشر شده توسط خود سازمان انرژي اتمي ارائه كرده بود.و يكي از نمودارها نشان مي دهد استان كرمانشاه از ديگر استانها داراي آلودگي بيشتري دارد.

نكته قابل توجه اين است كه اين آلودگي ها در دل خاك و بصورت تركيباتي در خاك و طبيعت وجود دارد و هيچ ارتباطي با نيروگاه هسته اي و .. ندارد.چاره كار هم استفاده از آب هاي روسطحي و احياي قناتها و چشمه هاي طبيعي موجود مي باشد نه تكذيب و تقبيح اين موضوع.

1 اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير
ميزان آلودگي آبهاي استان كرمانشاه كه در وضعيت خطر قرار دارد
 ۴ نمودار از وضعیت و درصد مواد رادیو اکتیو کرمانشاه و استانهای را در زير مي آوريم. اينكه چرا فقط مسئولین هرسین از این موضوع ناراحت هستند جاي سوال دارد؟!
2 e1464898004658 اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير
نمونه آزمايش استان همدان
3 اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير
نمونه آزمايش آب استان لرستان
4 e1464898172863 اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير
نمونه آزمايش آب استان كردستان
قسمت زرد نمودارها حد مجاز، قسمت سبز  با ریسک کمتر و قسمت قرمزخارج از حد مجاز و عبور از (خط قرمز) می باشد.

در حالي كه اعلام قابل شرب بودن آب هرسين توسط تنها مرد صادق اين ماجرا (دكتر شكيبا) صورت پذيرفته اما كماكان مردم را در صف هاي تهيه آب شرب در چشمه هاي اطراف شهر مي بينيم.

0c045d1b 07a5 43ea a098 bdf3090af011 اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير 3bad9e0a cbd5 4637 bbda 96e720660f27 اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير 24fa4a27 c1dd 448f 8d0b b0ccd8d2a2d4 اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير 41cbebf8 53a3 48de 9023 50e46ad4d30a اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير 072b1b69 7118 46c7 9386 723aae0a7fc1 اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير c7d1e845 a8b8 4963 b6b9 d0242eda551a اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير deb9d501 6f56 4c7a b490 4043acc6979f اعلام وضعيت سفيد آب هرسين و بي اعتمادي مردم به اعلام مسئولين+ تصاوير

تصاوير مربوط به پنج شنبه سيزدهم خرداد مي باشد

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار