افتتاح طرح تولید خودرو کرمانشاه و بازدید از ۴ پروژه صنعتی

بیستون نیوز :

بدنبال سفر وزیر صنعت ، معدن و تجارت به استان کرمانشاه طرح تولید خودرو افتتاح و ۴ پروژه ذوب آهن بیستون ، توسعه پتروشیمی ، قوطی سازی زمزم و طرح بیواتانول گسترش سوخت سبز مورد بازدید قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار بیستون ، مهندس نعمت زاده طی سفر یک روزه به استان کرمانشاه ،طرح تولید خودرو (ایران خودرو) با ظرفیت سالانه ۱۵ هزار دستگاه

انواع خودرو و سرمایه ثابت ۵۷۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۰۰ نفر را در صحنه  افتتاح خواهد کرد.

وی همچنین در این سفر ، طرح قوطی سازی زمزم کرمانشاه را که با ظرفیت سالانه ۱۲ هزار تن قوطی آلومینیومی دو تکه و اشتغالزایی ۱۶۵ نفر

و سرمایه ثابت ۳ هزار میلیارد ریال در شهرک صنعتی بیستون مورد بازدید قرار می دهد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه این سفر از طرح ذوب آهن بیستون با ظرفیت سالانه ۲۰۰ هزار تن شمش  و سرمایه ثابت ۳ هزار میلیارد ریال

بازدید کرده و سپس طرح توسعه پتروشیمی با ظرفیت ۶۶۰ هزار تن کود اوره و آمونیاک و پیشرفت فیزیکی ۲۴ در صد بازدید خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار