انسان و پیوند گسیخته با طبیعت و محیط زیست

بیستون نیوز :

محمد جواد شکری:امروزه هیچ کس نتوانسته که نقش پر رنگ تاثیر پذیری و تاثیر گذاری انسان بر طبیعت را کم رنگ جلوه دهد.


Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 264

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 284

سرويس اجتماعي بيستون،تاثیر پذیری به اثبات رسیده توسط روانشناسان که مبنی بر آرامش روحی و روانی انسان با استفاده ی آن از طبیعت که می تواند در زندگی روزمره با این همه مشغله کاری و فکری تسکینی بر این آشفتگی روحی باشد.
متاسفانه بخش تاثیر گذاری انسان بر طبیعت را میتوان از ناراحت کننده ترین بخش این پیوند دانست .تاثیر گذاری انسان به منظور سازگاری طبیعت با خود دست به تغییر در ساختار طبیعت و در نتیجه تغییر در اکوسیستم جانوران و سبب تغییر در کل طبیعت و زمینه ای برای نابودی آن فراهم میکند.

موضوع حفاظت از محیط زیست و طبیعت بخشی بس گسترده تر و مهم تر از این است که بتوان در قالب یک گزارش یا مقاله به آن بپردازیم.پیوند انسان با محیط فاکتوریست اساسی که در سرشت انسان ها جای دارد
اما اکنون بنا به دلایلی نامعلوم مورد بی مهری قرار گرفته است‌.به طوری که سالانه شاهد انقراض  گونه های گیاهی و جانوری هستیم.
عدم آگاهی از اهمیت محیط زیست نیز میتواند یکی از عامل های بی مهری توسط افراد تلقی شود.همچنین حفاظت از محیط زیست و طبیعت را نمی توان توسط وضع قانون و استفاده از سلاح زور سرکوب کرد.و بازهم فقط از طریق فرهنگ سازی میتوان اهمیت محیط زیست را گوش زد کرد . بنده در رابطه با این موضوع نقش آموزش و پرورش را در فرهنگ سازی حفاظت محیط زیست را یکی از مهم ترین نقش ها می دانم.
که امید وارم با به کار گیری کتاب های آموزشی مربوطه سبب افزایش آگاهی و درک دانش آموزان و آشنایی آنان با اهمیت محیط زیست شود.

و در پایان عهد نامه ای که مردم شهرستان هرسین برای حفاظت از محیط زیست و طبیعتشان منعقد کرده اند را مشاهده میکنیم.

ما مردم طبیعت دوست هرسین….

۱-با دوربین عکاسی به شکار لحظه های طبیعت میرویم نه با تفنگ به شکار طبیعت!

۲-حیوانات را مورد اذیت و آزار قرار نمیدهیم زیرا شعور مهربانی با حیوانات را داریم.

۳-با دستکاری در روند طبیعی، طبیعت و ساختار آن باعث رنجش حیوانات و نابودی گیاهان نمی شویم

۴-هرساله نهال هایی را بر مراتع اطراف شهرمان اضافه میکنیم و در زمان های معین آن ها را آبیاری کرده و از آن ها محافطت میکنیم

۵-هرگز از شاخه های درختان زنده برای برپایی آتش استفاده نمیکنیم.

۶- اهمیت محیط زیست را به خوبی درک کرده ایم.

۷-هرگز و هرگز اشغال ها را در طبیعت رها نمیکنیم. زیرا به این موضوع پی برده ایم که طبیعت با وجود پسمانده ها چهره ای زشت را به خود میگیرد.

۸-همیشه با زبانی آرام و فروتنانه با عهد شکنان این عهد نامه برخورد میکنیم.

۹- به خوبی میدانیم. که نابودی محیط زیست نابودی ما انسان هاست.

به امیدی پیوندی دوباره با طبیعت
//محمد جوادشکری//

9k1 انسان و پیوند گسیخته با طبیعت و محیط زیست 9k انسان و پیوند گسیخته با طبیعت و محیط زیست انسان و پیوند گسیخته با طبیعت و محیط زیست

منبع: آفتاب كرمانشاه

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار