اولین دانشجویان پزشکی کشور + عکس

بیستون نیوز :

عکسی منتشر شده از اولین دانشجویان پزشکی ایران در بهداری تیپ گارد پیاده ارتش در دوره پهلوی که در حال دیدن آموزش پزشکی می باشند.

اولین دانشجویان پزشکی کشور + عکس

 

%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86 %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86 %D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C no2168 اولین دانشجویان پزشکی کشور + عکس

عکسی منتشر شده از اولین دانشجویان پزشکی ایران در بهداری تیپ گارد پیاده ارتش در دوره پهلوی که در حال دیدن آموزش پزشکی می باشند.

 

به تازگی تصویری جالب در فضای مجازی منتشر شده است که این تصویر اولین دانشجویان پزشکی ایران را در دوره رضا شاه نشان میدهد که به نظر می رسد این دانشجویان در اتاق آموزش پزشکی بهداری تیپ گارد پیاده ارتش در دوره پهلوی در حال دیدن آموزش پزشکی هستند.

%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86 %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86 %D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C no2169 اولین دانشجویان پزشکی کشور + عکس

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار