اولین رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس دهم مشخص شد

بیستون نیوز :

آقای حسن سلیمانی نماینده کنگاور.صحنه . هرسین و بیستون در مجلس شورای اسلامی برای یک دوره شش ماهه بعنوان رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس دهم و آقای سیدقاسم جاسمی بعنوان نائب رئیس و سخنگوی این مجمع انتخاب شد.

آقای حسن سلیمانی نماینده کنگاور.صحنه . هرسین و بیستون در مجلس شورای اسلامی برای یک دوره شش ماهه بعنوان رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس دهم و آقای سیدقاسم جاسمی بعنوان نائب رئیس و سخنگوی این مجمع انتخاب شد.

براساس تقسیم بندی بعمل آمده در سال اول مجلس دهم آقایان سلیمانی و جاسمی  در سال دوم آقایان مصری و صفری  در سال سوم آقایان نادری و فلاحت پیشه و در سال چهارم آقایان تجری و حسینی کیا بصورت دوره ای برای مدت شش ماه رئیس مجمع نمایندگان استان می شوند.

حسن سليماني 1 اولین رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس دهم مشخص شد

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار