بررسي طرح ها و پروژه هاي قابل افتتاح بخش مركزي هرسين+عکس

بیستون نیوز :

از مهمترين اين پروژه ها ساخت مدرسه روستاي پاسار ، احداث جاده روستاي علي آباد حاتمي ، كانال آبياري روستاي الياسوند سفلي ، بهسازي شبكه برق رساني روستاي قيسوند ، احداث جاده روستاي سرانجيرك كه تعداد زيادي از روستاهاي اطراف را در بر ميگيرد و طرح آبياري تحت فشار در روستاي كهريز كرد امير است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیستون،در اين جلسه كه دهياران و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي بخش مركزي حضور داشتند آذر خسروي بخشدار مركزي هرسين طي سخناني ضمن برشمردن آثار و نتايج مثبت پروژه هاي عمراني در زندگي اجتماعي مردم گفت در هفته دولت بيش از ۱۵ طرح بزرگ و كوچك با اعتباري بالغ بر ۲۲ ميليارد ريال  در اين بخش به بهره برداري خواهند رسيد.
وي ادامه داد از مهمترين اين پروژه ها ساخت مدرسه روستاي پاسار ، احداث جاده روستاي علي آباد حاتمي ، كانال آبياري روستاي الياسوند سفلي ، بهسازي شبكه برق رساني روستاي قيسوند ، احداث جاده روستاي سرانجيرك كه تعداد زيادي از روستاهاي اطراف را در بر ميگيرد و طرح آبياري تحت فشار در روستاي كهريز كرد امير است كه به بهره برداري خواهند رسيد كه به نوبه خود در سطح بخش بي سابقه هستند .
خسروي تصريح كرد بايد از ظرفيت اهالي در نگهداري و حراست از پروژه هاي مذكور استفاده كرد .
بخشدار مركزي هرسين تأكيد كرد در روند اجراي بسياري از پروژه ها اهالي روستا حضور جدي در زمينه تأمين نيروي انساني و مالي دارند و اين مشاركت به نوبه خود مثال زدني است .
ايشان افزودند بايد با ارائه خدمات و جلوگيري از بروز حوادث ناگوار بايد از خالي شدن روستاها جلوگيري كرد زيرا بزرگترين ضربه به اقتصاد كشور را بدنبال دارد و همچنين در راستاي مهار بحران كم آبي در سطح روستا پروژه مجتمع آبرساني پاسار با آبرساني به ۱۷ روستا در آيند ه اي نزديك به بهره برداري خواهد رسيد . خسروي در پايان از دهياران و اعضاي شورهاي اسلامي خواست برنامه ها و خدمات انجام در روستا را براي آنان تشريح كنند .

DSC06396 بررسي طرح ها و پروژه هاي قابل افتتاح بخش مركزي  هرسين+عکس DSC06391 بررسي طرح ها و پروژه هاي قابل افتتاح بخش مركزي  هرسين+عکس DSC063131 بررسي طرح ها و پروژه هاي قابل افتتاح بخش مركزي  هرسين+عکس DSC06392 بررسي طرح ها و پروژه هاي قابل افتتاح بخش مركزي  هرسين+عکس

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار