برگزاري انتخابات انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل شمال و شمال شرق استان كرمانشاه

بیستون نیوز :

انتخابات انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل شمال و شمال شرق استان كرمانشاه در کنگاور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بيستون، انتخابات انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل شمال و شمال شرق استان كرمانشاه در کنگاور برگزار شد.

 اين انتخابات صنفي كه با نظارت اداره کار شهرستان کنگاور برگزار گرديد، از بين كانديداهاي انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل، سه نفر از اعضا به مدت سه سال بعنوان اعضاي هيئت رئيسه انتخاب شدند.
در اين انتخابات درون صنفي ، هادی نگاهی به عنوان رئيس و  وحید نوروزی به عنوان نایب رییس و حسین طاهر اصلانی خزانه دار و آقای بختیار معینیان نيز به عنوان بارزس صنف انتخاب شدند .

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار