برگزاري جشنواره غذاهاي سالم و سنتي در روستاي چشمه كبود

بیستون نیوز :

علت اصلي سلامت جسمي و روحي روستائيان استفاده از غذاهاي محلي و لبنيات تازه است كه بعلت يكسري از مشكلات اجتماعي و پديده هاي ناهنجار اين فرهنگ بدست فراموشي سپرده شده و براي نسل هاي بعدي كم تر اثري ميتوان از آن يافت .

به گزارش خبرنگار بیستون ،آذر خسروي بخشدار مركزي هرسين هدف از اجراي اين جشنواره را معرفي غذاهاي محلي و ترويج استفاده از اين نوع غذاها و همگرايي بيشتر خانواده ها در جهت استفاده بيشتر از غذاهاي سالم دانست .وي تصريح كرد تمايل تعداد زيادي از خانواده هاي شهري به استفاده از فست فودها و غذاهاي كنسرشده باعث شده آمار بيماريها و عوارض وخيم و ناگوار ناشي از آن در كشور افزايش يابد و اين موضوع متأسفانه به جوامع روستايي نيز سرايت كرده بطوريكه تهيه و در دسترس بودن آسان غذاهاي آماده باعث شده فرهنگ هاي استفاده از غذاهاي سالم محلي تاحدودي بدست فراموشي سپرده شود .

خسروي افزود :علت اصلي سلامت جسمي و روحي روستائيان استفاده از غذاهاي محلي و لبنيات تازه است كه بعلت يكسري از مشكلات اجتماعي و پديده هاي ناهنجار اين فرهنگ بدست فراموشي سپرده شده و براي نسل هاي بعدي كم تر اثري ميتوان از آن يافت .

بخشدار مركزي هرسين افزود: مهمترين مشخصه غذاهاي محلي موجود در روستاها سالم بودن و متناسب بوده ميزان چربي و نمك آن است كه توانسته است مورد توجه كارشناسان امر تغذيه قرار گيرد و اينگونه جشنواره ها ظرفيتي بسيار مهم در راستاي معرفي غذاهاي سالم روستايي است .

خسروي اظهار داشت: برگزاري اينگونه جشنواره ها در قالب نمايشگاههاي مختلف و فروش غذاهاي محلي روستايي در مراكز مجاز مي تواند روند استفاده از غذاهاي ناسالمي كه مصرف آن در جوامع شهري مرسوم شده را كاهش دهد .
در پايان اين مراسم از شركت كنندگان برتر تقدير به عمل آمد

 

816204551 111884 9815722266725276621 برگزاري جشنواره غذاهاي سالم و سنتي در روستاي چشمه كبود

 

814711580 123833 2241851885511888092 برگزاري جشنواره غذاهاي سالم و سنتي در روستاي چشمه كبود

 

421220297 52740 13766102653936597936 برگزاري جشنواره غذاهاي سالم و سنتي در روستاي چشمه كبود

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار