برگزاري شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در شهرستان هرسين/ مواد مخدر يكي از مهمترين موانع توسعه اقتصادي است

بیستون نیوز :

فرماندار هرسین در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در شهرستان گفت:مواد مخدر بعنوان يكي از مهمترين عوامل و موانع توسعه اقتصادي و مخرب عملكرد سرمايه هاي انساني است.

به گزارش بیستون در اين جلسه ياور محمدي فرماندار شهرستان هرسين طي سخناني اظهار داشت : توسعه مبتني بر رفتار و نگرش اعضاي دروني جامعه است كه با تكيه بر سرمايه ها و نيروهاي انساني كارآمد به آن دست مي يابند.

وي افزود : اعتياد و مواد مخدر بعنوان يكي از مهمترين و موانع توسعه اقتصادي و مخرب عملكرد سرمايه هاي انساني شناخته شده كه مسير رشد اقتصادي و اجتماعي جامعه را دچار مشكل مي نمايند از سوي ديگر با هدر رفتن منابع مالي خانواده ها در عمل حوزه هاي ديگر مانند بهداشت ، سبد غذايي ، آموزش و پرورش ، و رفاهيات خانواده ناديده گرفته مي شود.

فرماندار هرسین تصريح كرد : از راههاي مهم مبارزه با اعتياد و مواد مخدر استفاده از ظرفيت آموزش و پرورش است كه مي توانند با بازنگري و تدوين برنامه هاي فرهنگي احساس خطر را در بين والدين دانش آموزان برانگيخته كنند تا آنان نيز درك صحيحي از واقعيات داشته باشند .

فرماندار هرسين در ادامه ضمن اشاره به برپايي تئاتر پدرانه به عنوان يكي از فعاليت هاي برجسته هنري در سطح شهرستان گفت : اين نمايش ارائه دهنده تصويري از خانواده هايي است كه در معرض تهديدهاي اجتماعي بويژه گسترش آمال و آرزوهاي خيالي است كه با تكيه بر خميرمايه هاي مذهبي و ديني مي توان نسبت به هدايت خانواده و نسل جوان در مسير انسانيت و تنظيم روابط صحيح ميان اعضاي خانواده همت گماشت.

وي در پايان بيان داشت : توجه ويژه به برنامه هاي هنري مي تواند خطرات ناشي از اعتياد را در ميان خانواده ها گوشزد نمايد.

منبع: دیوانگاه

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار