برگزاری مسابقات کاراته غیر کنترلی قهرمانی کشور

بیستون نیوز :

این دوره ازمسابقات بعنوان منظم ترین و باکیفیت ترین مسابقات کاراته غیر کنترلی به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار بیستون ، مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی نوجوانان وجوانان کاراته غیر کنترلی پس از شانزده سال از تأسیس سازمان سبکهای آزاد و انحلال آن توسط رئیس فدراسیون کاراته ، مهندس محمد صادق فرجی و تغییرنام آن به کاراته غیر کنترلی که بازگشت به اصل می باشد درحالی با مسئولیت شیهان حسین نگینی برگزار شد که شیهان نبی فتحی مدیریت اجرایی برنامه های مسابقات را بعهده داشت.
این دوره ازمسابقات بعنوان منظم ترین و باکیفیت ترین مسابقات کاراته غیر کنترلی به شمار می رود که این کار ارزشمند نیز در کارنامه مدیر موفق کاراته استان وکشور شیهان نبی فتحی ثبت گردید.
index 2 برگزاری مسابقات کاراته غیر کنترلی قهرمانی کشور

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار