بیایید کاری کنید بماند نه اینکه بمانید!!!

بیستون نیوز :

آقای شهردار و ریاست کنونی شورای شهر که خوشبختانه همسو و هم فکر نیز هستید می شود بگویید طی سال اخیر جز امور روزمره شهرداری چه کاری برای مردم انجام داده اید ! مردم نجیب هرسین اگر چه ساکت هستند ولی هر سکوتی نشانه رضایت نیست !

صدای شهروندی از هرسین :

شهری که حتی مدیریت پسماند و زباله اش چنین است آیا می شود از شهردار آن انتظار زیباسازی یا کار فرهنگی داشت !!!!

سرویس صدای مردم // می شود شورای شهر و شهرداری هرسین عملکرد مثبت ۴ ساله شان را منتشر کنند ؟ برایمان از تخریب پارک تاریخی بگویند ! از قطع درختان کهنسال سراب هرسین بگویند ! به راستی تغییر مکان دفن زباله به کجا کشید ! طرح تفصیلی مان چرا بازنگری نشد ! وضعیت آسفالت کوچه ها و معابر همچنان توجیه می شود !

آقای شهردار چند بار در میان مردم حضور پیدا کردید و مجمع عمومی گرفتی و با جان و دل انتقادات بحق مردم را گوش دادی ! آقای شهردار ای کاش حداقل حداقل پروژه ای تحت عنوان احداث سرویس بهداشتی در سطح شهر در کارنامه خود ثبت می کردی !
آقای شهردار و ریاست کنونی شورای شهر که خوشبختانه همسو و هم فکر نیز هستید می شود بگویید طی سال اخیر جز امور روزمره شهرداری چه کاری برای مردم انجام داده اید ! مردم نجیب هرسین اگر ساکت هستند هر سکوتی نشانه رضایت نیست !
به خود بیایید حداقل زباله ها را درست جمع آوری کنید باقی خدمات شهری پیشکش تان . حرف حق را باید گفت حتی اگر به زیان باشد .
آقای شهردار شما چقدر از قدرت فکر و ایده شهروندان و جوانان تحصیل کرده برای مدیریت شهر استفاده کردید !
آقای شهردار چقدر در افزایش درآمد برای شهرداری و هزینه آن در خدمات شهری موثر بوده آید!!!
مدیریت شهر فقط پشت میز نشستن و نامه ارجاع دادن نیست . بیایید کاری کنید بماند نه اینکه به هر قیمتی بمانید چون اگر چنین باشید تجربه ثابت کرده است که نخواهید ماند !!!
دیگر عبارت ( بودجه نیست ) !!!!! توجیه زیبنده ای برای سوء مدیریت تان بر شهر نیست !!!
index 1 بیایید کاری کنید بماند نه اینکه بمانید!!!1 بیایید کاری کنید بماند نه اینکه بمانید!!!

مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

بیشتر

گزیده اخبار