تشكيل اولين جلسه ستاد بهسازي و باز آفريني فضاي شهري در هرسين

بیستون نیوز :

اولين جلسه ستاد بهسازي و باز آفريني فضاي شهري در شهرستان هرسين با حضور فرماندار، شركت مشاور تدبير شهر و تعدادي از ادارات امروز در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بیستون تشكيل اولين جلسه ستاد بهسازي و باز آفريني فضاي شهري در شهرستان هرسين
با حضور فرماندار، شركت مشاور تدبير شهر و تعدادي از ادارات امروز در محل فرمانداری برگزار شد.
محمدي فرماندار شهرستان هرسين در ابتداي اين جلسه طي سخناني اظهار داشت : شهر هرسين فضاي متفاوتي را از لحاظ ساختاري و بافت شهري در چند دهه گذشته تجربه كرده است كه شامل بافت قديمي و تاريخي و بافت جديدي كه در بعد از پيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي شكل گرفته است .وي تصريح كرد عليرغم اينكه بافت قديمي داراي پيشينه تاريخي و فرهنگ غني مي باشد ولي به علت تحركات شهري كه انجام شده و متأسفانه با توجه به سمت و سوي تغيير و حركت شهر، اين محله ها و بافت هاي قديمي كاركرد و توانمندي خود را از دست داده اند و به يكسري معابر و مناطق حادثه خيز و آسيب زا تبديل شده اند و طبيعتاً همين موضوع باعث مي شود ساكنان مجموعه هاي قديمي به تدريج مهاجرت نموده يا به نقاط جديد شهري مي روند و چرايي آن هم به علت عدم دسترسي كافي به حوزه هاي خدماتي است و اگر در ميان مدت ساماندهي و مديريت نشوند به خرابه و يك معضل بزرگ شهري تبديل خواهند شد.ياور محمدي با بيان اينكه اين ستاد براي اولين بار است كه در سطح شهرستان تشكيل ميشود عنوان كرد در سال ۱۳۹۱ در جهت امكان سنجي بافت هاي فرسوده و حاشيه نشين شهرستان اطلاعات خوبي جمع آوري شده كه مي بايست در كارگروه مربوطه و در سطح استاني تصويب و جنبه قانوني پيدا كند كه در نهايت بتوانيم فضاي كاري ايده آلي براي آن ترسيم كنيم .فرماندار هرسين در پايان گفت بايد سمت و سوي و مسير حركت و اين تغييرات به گونه اي مشخص شود كه با تغيير مديريت ها روند توسعه متوقف يا تغيير پيدا نكند و در چارچوب ها و ضوابط تعريف شده حركت كنند.
شرح مهمترين مصوبات اين جلسه :
۱- تشكيل كار گروه فني مطابق با مسائل اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و ۰۰۰۰ توسط شهرداري هرسين ۲- فراهم نمودن زمينه تشكيل شورا ياران و نمايندگان توسط شهرداري ۳- تشكيل دبيرخانه و معرفي يك نفر بعنوان رابط با شركت مسكن سازان استان جهت تهيه دستورالعملها و پرداخت تسهيلات توسط شهرداري ۴- ترويج فرهنگ سازي و ارتقاء مشاركت مردمي و تدوين بسته هاي تشويقي توسط شهرداري و شوراي شهر اقدام نمايد ۵- تعيين تكليف طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري كه توسط تدبير شهر تهيه شده توسط شركت عمران و مسكن سازان استان۶- پرداخت مبلغ ۳۰۰ ميليون ريال تسهيلات با سود ۱۴ درصد توسط بانك مسكن به متقاضيان ۷- مشخص كردن و تحويل زمين با كاربري فضاي سبز به شهرداري در حاشيه مسكن مهر بهزيستي جهت احداث پروژه پارك توسط راه و شهرسازي و شهرداري بايستي ظرف مدت يك هفته نسبت به نقشه برداري و ايجاد بستر مناسب در جهت شروع به كار پروژه موصوف اقدام نمايد۸- شركت مشاور تدبير شهر مكاتبات لازم را با دستگا هاي خدمات رسان در رابطه با پيش بيني هاي لازم بافت فرسوده شهر هرسين برابر تراكم پيش بيني شده بعمل آورد، ۹- دو پروژه يكي در محله هاي بافت فرسوده و ديگري در مناطق سكونتگاهاي غير رسمي با اعتباري در حدود ۱ ميليار ريال توسط شهرداري تعريف و به شركت مسكن سازان استان اعلام نمايند.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار