تصاویری از اعزام رزمندگان هرسینی به جبهه های نبرد

بیستون نیوز :

به مناسبت هفته دفاع مقدس و به یاد جانفشانی های رزمندگان هرسینی از اعزام و حضور این رزمندگان در دوران دفاع مقدس تصاویر زیر منتشر شد.

به گزارش بیستون ٰ به مناسبت هفته دفاع مقدس و به یاد جانفشانی های رزمندگان هرسینی از اعزام و حضور این رزمندگان در دوران دفاع مقدس تصاویر زیر منتشر شد.

11111111111 2 تصاویری از اعزام رزمندگان هرسینی به جبهه های نبرد 111111111111 تصاویری از اعزام رزمندگان هرسینی به جبهه های نبرد 1111111111111 تصاویری از اعزام رزمندگان هرسینی به جبهه های نبرد 11111111111111 تصاویری از اعزام رزمندگان هرسینی به جبهه های نبرد 111111111111111 1 تصاویری از اعزام رزمندگان هرسینی به جبهه های نبرد index 2 تصاویری از اعزام رزمندگان هرسینی به جبهه های نبرد 1 3 تصاویری از اعزام رزمندگان هرسینی به جبهه های نبرد 11 1 تصاویری از اعزام رزمندگان هرسینی به جبهه های نبرد 111 1 تصاویری از اعزام رزمندگان هرسینی به جبهه های نبرد 1111 1 تصاویری از اعزام رزمندگان هرسینی به جبهه های نبرد

منبع برخی از عکسها سایت دیوانگاه می باشد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار