تصوير يك عقد نامه از زوج هرسيني در ۱۲۰ سال پيش

بیستون نیوز :

تصوير زير مربوط به عقد نامه اي متعلق به يك زوج هرسيني در سال ۱۳۱۸ هجری قمری مي باشد .در سند زير لیست اقلام جهیزیه زوجين قابل توجه است.


Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 264

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 284
سرويس اجتماعي بيستون،تصوير زير مربوط به عقد نامه‌اي متعلق به يك زوج هرسيني در سال ۱۳۱۸ هجری قمری مي باشد .در سند زير لیست اقلام جهیزیه زوجين قابل توجه است.جاجیم،لحاف جاجیم، تشک، متکی،گلیم و جام مسی و موج و…از جمله موارد ذكر شده در اين سند قديمي است.با توجه به وسايل ذكر شده در اين عقدنامه مي توان به سادگي و قناعت مردماني كه در قرن گذشته در اين شهر مي زيسته اند پي برد.هرچند كه در آن زمان داشتن حداقل لوازم زندگي براي هر كسي مهيا نبود.ولي ميهمان نوازي، قناعت و منش بزرگ مردمان هرسين زبانزد خاص و عام در غرب كشور بوده است.معمولا اين گونه اسناد مورد توجه جامعه شناسان و مردم شناسان قرار مي گيرد و از روي اين اسناد زواياي متروكي از رسومات و نحوه زندگي مردمان گذشته مشخص مي شود.
اسامي را كه در اين سند ازدواج مي توان ديد ، ولد مرحوم محمد خان هرسینی و  رضا قلی هرسینی كه در ششم رجب المرجب ۱۳۱۸ هجري قمري مكتوب شده است.لازم به ذكر است آقاي يونس آرامش از اهالي قديمي شهرستان هرسين ، به اين سامانه خبري اعلام كردند كه اين عقد نامه مربوط به پدر بزرگ و مادر بزرگ اينجانب مي باشد.
باز خوانی عقدنامه:
بسم الله الرحمن الرحیم
الناکح: عالیشأنِ عزت نشان بگ محمد ولد مرحوم خان محمد هرسینی؛ وکیله: دوست محمد
المنکوحه الباکرۀ البالغه، مسمات زبیده خاطون دوختر(خاتون دختر) عالیشأن رضاقلی هرسینی؛ وکیلها: ابوها(پدرش).
الصداق: مبلغ هفت تومان، قران چرخی است از مال زوجۀ المرقومه است بر زمۀ (ذمه) زوج ثابت است عندالقدرت تسلیم نماید.
التاریخ: فی هشتم شهر رجب المرجب شهور ۱۳۱۸.
عقد مناکحۀ شرعیۀ اسلامیه مشتمل به لفظ ایجاب و القبول واقع شد.
رب الف بینهما و طیب نسلهما بمحمد و آل محمد.
صورت جهازیکه زوجه بخانۀ زوج برده بتفصیل زیر القرار است:
… ۱ زوج؛ خورج ۱ زوج؛ لحاف جاجم ۱ ثوب؛ دشک ۱ ثوب؛ متکا ۱ عدد؛ گلیم ۱ تخته؛ مجری بزرگ و کوچک دو دانه؛ جام مس ۱ عدد؛ موج ۱ ثوب؛ انگشتر هفت حلقه.

 تصوير يك عقد نامه از زوج هرسيني در 120 سال پيش

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار