جرائم انتخاباتي و مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي متخلفين

بیستون نیوز :

در ایام انتخابات و تبلیغات انتخاباتی هستیم لازم دیدیم مباحث قانونی مطرح گردد امیدواريم همه ما اين مطالب را با دقت بخوانيم و مفاد اين قوانين را رعایت کنیم .


Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 264

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 284

سرويس انتخابات بيستون،در ایام انتخابات و تبلیغات انتخاباتی هستیم لازم دیدیم مباحث قانونی مطرح گردد امیدواريم همه ما اين مطالب را با دقت بخوانيم و  مفاد اين قوانين را رعایت کنیم .
در ابتدا بررسی ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از منظر جرائم و تخلفات و مجازات مقرر بر این ماده ۶۶ مقررمی دارد را بررسی می‌کنیم :
علاوه برجرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود:

*بند۱- خرید و فروش رای.
*بند۲-رای گرفتن با شناسنامه کسی که که حضور ندارد.
*بند۳-تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
*بند۴-رای دادن با شناسنامه جعلی.
*بند۵-رای دادن با شناسنامه دیگری.
*بند ۶-رای دادن بیش از یکبار.
*بند۷-توصیه و نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رای توسط افراد متفرقه در محل اخذ رای
*بند۸-اخلال در امر انتخابات.
*بند۹-کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
*بند۱۰-تقلب در رای گیری و شمارش آراء.
*بند۱۱-تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت جلسات.
*بند۱۲-توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رای از طرف اعضای شعبه اخذ رای و ناظرین و بازرسان.
*بند۱۳-تغییر و تبدیل یا جعل و یاربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی ازقبیل تعرفه و برگ رای و صورت جلسات و تلکس و تلفن گرام ها و تلگراف ها.
*بند۱۴-بازکردن و یا شکستن قفل محل نگه داری و لاک و مهر صندوق های رای بدون مجوز قانونی.
*بند۱۵-جابجایی،دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
*بند۱۶-ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
*بند ۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
*بند۱۸-انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای باشد از قبیل خود داری کردن از ممهور نمودن برگه تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رای به غیر از محل آگهی شده.
تبصره-چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیات مرکزی نظارت اعلام میگردد.

اما مجازات تعیین شده در این قانون بشرح ذیل:

۱-مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر دربد های (۱)،(۲)،(۳)،(۴)،(۵)،(۶)،(۷)،(۸)،ماده ۶۶ تا سه ماه حبس یا یک میلیون

(۱۰۰۰۰۰۰)تا پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای می باشد.

۲-مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند های (۹)،(۱۰)،(۱۱)،(۱۲)،(۱۳)،(۱۴)،(۱۵) و (۱۸) ماده ۶۶ از شش ماه تا دوسال حبس یا سه میلیون(۳۰۰۰۰۰۰) تا پانزده میلیون(۱۵۰۰۰۰۰۰) ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای می باشد.
۳-مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند(۱۶) ماده ۶۶ اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی می باشد.
۴-مجازات مرتکبن جرائم مقرر در بند(۱۷) ماده ۶۶ علاوه بر مجازات مندرج در ماده  ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای می باشد.
مطالب فوق نص صریح قانون است و رعایت قانون برهمه واجب است پس در این ایام چنان رفتار کنیم که پس از پایان انتخابات دچار مشکلات قانوني نشویم .

 جرائم انتخاباتي و مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي متخلفين

(منبع:قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸)

جمع آوري و نگارش:ساسان شاه محمودی “کارشناس ارشد حقوق”

مطالب پیشنهادی

  1. ramin azadpoor گفت:

    درود بر استاد گرانقدر جناب شاه محمودی حقوقدان جوان و با بصیرت دیارمان هرسین
    وتشکر ویژه از آقای نیک کام

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار