جلسه پروفسور حسين محمدي و گروه مشاوران فرمانداری هرسین در مورد محیط زیست هرسين

بیستون نیوز :

كميته حفاظت از محيط زيست شهرستان هرسين با حضور فرماندار ، پروفسور حسين محمدي استاد دانشگاه تهران و گروه مشاوران جوان فرماندار و با هدف تبيين موارد موثر در تخريب و احياء محيط زيست هرسين برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بیستون،در اين جلسه ياور محمدي فرمانداري هرسين از تشكيل كارگروههاي فرهنگ و هنر ، بانوان ، عمران و شهر سازي ، محيط زيست ، تربيت بدني و محيط زيست توسط گروه مشاوران جوان خبر داد و تصريح كرد عدم آگاهي از سبك هاي مديريتي مبني بر علم و دانش روز باعث شده محيط زيست در شهرستان بخوبي مديريت نشود و در هرسين ساختارهاي شهرسازي ، اجتماعي ، تأسيسات و خدمات شهري با توجه به اقدامات وسيعي كه در اين زمينه صورت گرفته با هم ، هم نوايي و تناسب لازم را ندارند و دليل آن هم عدم بازنگري به موقع طرح جامع و  تفصيلي شهر با توجه به وقفه پانزده ساله آن است كه با توجه به حمايت هاي استاندار محترم در دست بررسي و اقدام است .

DSC06346 جلسه پروفسور حسين محمدي و گروه مشاوران فرمانداری هرسین در مورد محیط زیست هرسين
محمدي ادامه داد عدم استفاده از نظرات صاحبنظران در مديريت محيط زيست باعث نابساماني فرهنگي و رفتاري مي شود و  بايد برنامه راهبردي قوي تري كه نياز به ارائه راهكار روشنفكران و اساتيد دارد تهيه و به اجرا گذاشته شود و با توجه به وجود گروه مطالعاتي قوي در كارگروه ميتوان شاخصه هاي بهره وري را ارتقاء داد و بايد در كليه پروژه هاي شهري ملاحظات محيط زيستي را مد نظر قرار داد وي افزود وجود فضاي سبز ايده آل و مطابق با استانداردهاي موجود موجب آرامش روحي و رواني شهروندان  مي شود و در ارتقاء كيفيت زندگي اجتماعي آنان بسيار موثر است فرماندار هرسين  تأكيد كرد با دارندگان چاههاي غير مجاز به شدت برخورد خواهد شد و مديريت ميزان مصرف آب چاههاي مجوز دار بايد توسط ادارات مرتبط صورت گيرد.

DSC06336 جلسه پروفسور حسين محمدي و گروه مشاوران فرمانداری هرسین در مورد محیط زیست هرسين
در ادامه اين جلسه پروفسور حسين محمدي استاد برجسته محيط زيست دانشگاه تهران گفت با توجه به روند روبه رشد جمعيت و نيروي انساني در منطقه بايد برنامه ريزي هاي دقيقي با حضور كارشناسان صورت گيرد كه آيا فضاي سبز و محيط زيست موجود جوابگوي سالهاي آتي هست يا خير و دراين زمينه بايد آينده پژوهي صورت گيرد و با شناسايي عواملي كه تاثير شگرفي در تخريب و نابودي محيط زيست دارند برنامه ريزي هاي لازم را براي جلوگيري از پيشرفت آنان انجام داد كه مي بايستي در اين زمينه طرح آمايش سرزميني صورت گيرد كه اين امر باعث توسعه پايدار محيط زيست خواهد شد وي همچنين از زباله ها بعنوان يكي از عواملي ياد كرد كه در نابودي محيط زيست بسيار موثرند ايشان در پايان خواستار تشكيل خانه محيط زيست در شهرستان شد.
در ادامه اين جلسه اعضاي كارگروه محيط زيست مشاوران جوان فرماندار نگراني هاي خود را در خصوص تخريب محيط زيست بوسيله عوامل انساني را بوسيله نمايش عكس و فيلم  براي حاضران به نمايش گذاشتند و خواستار برخورد قانوني با عوامل و جلوگيري از تخريب محيط زيست شدند.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار