محمد رضا شعبانی بعنوان نماینده مجمع مشورتی توسعه استانهای کشور در استان کرمانشاه منصوب شد

بیستون نیوز :

طی حکمی از سوی دکتر محمد باقرنوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محمدرضا شعبانی بعنوان عضو و نماینده مجمع مشورتی توسعه استانهای کشور در استان کرمانشاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی  نوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس جمهوری محمدرضا شعبانی بعنوان عضو و نماینده مجمع مشورتی توسعه استانهای کشور در استان کرمانشاه منصوب شد. اصل حکم بدین شرح است :

شع 744x1024 محمد رضا شعبانی بعنوان نماینده مجمع مشورتی توسعه استانهای کشور در استان کرمانشاه منصوب شد

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار