خودسوزی یک مرغدار در پی مشکلات مرغداران کشور+ عکس

بیستون نیوز :

مهندس معینیان کرمانشاهی: قیمت تمام شده هر کیلو مرغ در بهترین شرایط و با کمترین تلفات حداقل ۳۶۰۰ تومان با قیمت فعلی مواد اولیه جهت تولید هر کیلو مرغ میباشد . این در حالی است که قیمت تمام شده در بهترین شرایط و با کمترین تلفات با قیمت فعلی مواد اولیه جهت تولید هر کیلو مرغ حداقل ۳۶۰۰ تومان میباشد.

به گزارش خبرنگار بیستون روز چهارشنبه یکی از مرغداران کشور در پی مشکلات عدیده مرغداران و مخصوصاً ضرر و زیان ناشی از عدم ثبات قیمت ها و ورشکستگی بخشی از مرغداران در مقابل جهاد کشاورزی خراسان دست به خودسوزی با ماده محترقه بنزین زده که اقدام وی با دخالت مردم ناکام ماند.به نظر می رسد در پی پایین آمدن قیمت مرغ به ۲۹۰۰ تومان عامل اصلی مبادرت این مرغدار به خودسوزی بوده است.

در این راستا به سراغ چند نفر از مرغداران شهرستان هرسین و بخش بیستون و  نائب ریس شورای شهر بیستون که از نزدیک با مشکلات این قشر آشنایی دارد رفتیم. مهندس معینیان کرمانشاهی تاکید داشتند که قیمت تمام شده هر کیلو مرغ در بهترین شرایط و با کمترین تلفات حداقل ۳۶۰۰ تومان با قیمت فعلی مواد اولیه جهت تولید هر کیلو مرغ میباشد . این در حالی است که قیمت تمام شده در بهترین شرایط و با کمترین تلفات با قیمت فعلی مواد اولیه جهت تولید هر کیلو مرغ حداقل ۳۶۰۰ تومان میباشد.

photo 2016 04 07 12 52 52 خودسوزی یک مرغدار در پی مشکلات مرغداران کشور+ عکس

پاسخ های مرغداران نیز نشاندهنده دخالت دلال ها در فروش بازار و عدم مدیریت کارآمد و قیمت نامشخص مرغ و … بوده است. همچنین آقای عظیمی از مرغداران شاخص شهرستان عدم توزیع مناسب مرغداری ها و صدور مجوز های نامتناسب با سطح نیاز منطقه و رها کردن آنها را یکی از مشکلات اساسی این صنعت خواند.

photo 2016 04 07 12 11 05 خودسوزی یک مرغدار در پی مشکلات مرغداران کشور+ عکس photo 2016 04 07 12 11 12 خودسوزی یک مرغدار در پی مشکلات مرغداران کشور+ عکس photo 2016 04 07 12 11 40 خودسوزی یک مرغدار در پی مشکلات مرغداران کشور+ عکس photo 2016 04 07 12 12 37 خودسوزی یک مرغدار در پی مشکلات مرغداران کشور+ عکس photo 2016 04 07 12 14 23 خودسوزی یک مرغدار در پی مشکلات مرغداران کشور+ عکس

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار