ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

پايگاه خبری تحليلی بيستون

اخبار اجتماعی,فرهنگی,سیاسی,ورزشی,ويژه استان كرمانشاه و شهرستان هرسين

امروز : یکشنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۷ ، ساعت : ۲۰:۱۳
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / عناوین برگزیده, نوا و نما > در عملیات مرصاد لشکر ٨١ زرهى کرمانشاه فراتر از انتظار عمل کرد

در عملیات مرصاد لشکر ٨١ زرهى کرمانشاه فراتر از انتظار عمل کرد

لشکر ٨١ زرهى کرمانشاه ازنظر اصول نظامى فقط توان وامکان ایجاد تاخیر٢۴ساعته درمقابل دشمن رادارا بود که فراتر از انتظار عمل کرد و با وصف شکسته شدن همه خطوط پدافندى از گیلانغرب تا بلندی های «بمو» بسیارى از یگانهاى آن تا اخر در کنار ما ایستادند.

 

حال وهواى آن روزها:
مردادماه سال ١٣۶٧ است روزهاى گذشته اتفاقات تلخى افتاده است. دشمن همه مناطقى ازخاکش راکه توسط رزمندگان اسلام تصرف شده بود ازجمله فاو شلمچه جزایر مجنون حلبچه و ارتفاعات شمالغرب را یکى پس از دیگرى پس گرفته است وخبرها از آمادگى اوبراى حمله مجدد به خرمشهر و اشغال ان به گوش میرسد.
قطعنامه ۵٩٨توسط ایران و با نوشیدن جام زهر توسط امام پذیرفته شده است بغضها درگلو وسینه ها سنگینى میکند پیام امام دراین خصوص حاوى نکات بسیارمهمى ازجمله صداقت امام بامردم ترجیح حفظ نظام برخواست خود لزوم کرامت بخشى به رزمندگان اسلام درفضاى بعد ازجنگ و حفظ ارزشها وتداوم انقلاب واستمرار مبارزه با استکبار جهانى ازجمله شیطان بزرگ باذکراین جمله: به خدا اگرخمینى یکه وتنها بماند درمقابل همه دنیاى ظلم وجور شما خواهد ماند ،
حالتى ازغم ورجاء رابرهمه رزمندگان ودوستداران کشور ونظام مستولى نموده بود درچنین حال وهوایی تیپ نبى اکرم ص ماموریت یافت به سمت اهواز حرکت کند براى مقابله باتهاجم دشمن به خرمشهر واستان خوزستان به همراه سایر یگانهاى عمده سپاه، اماده حرکت شدیم که ناگهان ماموریت عوض شد ودستور حرکت به طرف سرپل ذهاب صادر شد به اسلام اباد رسیدیم خبر رسید دشمن بعثى قصرشیرین وسرپل ذهاب راتصرف نموده است وماموریت ما حرکت ازجاده گواور به سمت پادگان ابوذر وسپس جلوگیرى ازپیشروى دشمن وعقب راندن اوست.
مسىولیت حفظ گردنه پاطاق به برادران لشکر ٨١ زرهى کرمانشاه که درسرپل و قصرشیرین مستقر بودند واگذارشده بود ماازاسلام اباد به جاده فرعى گواور رسیدیم وبه سمت پادگان ابوذر حرکت کردیم به روستاى سگان واقع درشرق پادگان که رسیدیم متوجه شدیم دشمن پادگان را اشغال ودرحال پیشروى به سمت ما می باشد درمسیر گواور تا پادگان عناصر و یگانهایی درحال عقب نشینى به سمت اسلام اباد بودند که بامشاهده ما یا ماندند و یا با ما دوباره به طرف دشمن حرکت کردند.
اولین کارى که انجام دادیم ارتفاعات شرق پادگان و مسیر پیشروى دشمن را اشغال و سد نمودیم سپس با اشغال ارتفاع دانه خوش درجنوب پادگان کنترل جاده دیره به سرپل از الحاق یگانهاى دشمن که ازسمت تنگه حاجیان به سمت سراب گرم درحرکت بودند جلوگیرى و بر پادگان مسلط و آن را محاصره نمودیم.
دشمن چهاربار با بمباران هوایى و هجوم هلى کوپتر و یگانهاى زرهى اقدام به خروج از پادگان هجوم به سمت ما نمود و با دلاورى گردانهاى بدر و ادوات از هرسین و تبوک و خیبر مجبور به عقب نشینى شد.تعدادى شهید و مجروح داده بودیم حملات هوایى دشمن تبدیل به پخش اعلامیه مبنى بر اینکه در محاصره هستید هدف ما توازن اسرا است جنگ تمام شده با این برگه خود را به نیروهاى مسلح عراق تسلیم نمایید تا کشته نشده اید و…..
حوالى غروب بود که آتش هوایی دشمن شدت گرفت و ناگهان شروع به فرار از پادگان کردند و ما هم بلافاصله به تعقیب دشمن پرداختیم و تا حوالى سرپل ذهاب او را با آتش و درگیرى تعقیب
نمودیم و پادگان ابوذر با انفجار چندتا ازساختمانهایش ازدست دشمن ازاد شد دستور امد درمقابل دشمن درشرق سرپل خط پدافندى موقت توسط برادران ارتش که همراه ما بودند تشکیل، وما براى ماموریت بعدى اماده شویم.
شب شده بود و جمع هرسینیها جمع. با آقا رضا گلمرادى درحال شوخى وخنده بودیم که خبرآمد کرند و اسلام آباد توسط منافقین اشغال شده است و ما تقریبا در محاصره هستیم. در این هنگام مرحوم قدرت مستقیمى از معلمین هرسینی باشوخى خاصى گفت کى اعلامیه عراقیها را دارد یک برگ رابه من بدهد داشته باشم اقارضا گلمرادى هم جمله خنده دارى گفت ومن ویکى دوتا از دوستان خندیدیم که البته مورد اعتراض تعدادى از دوستان که اندکى روحیه را باخته بودند قرارگرفتیم ……..
تقصیرى هم نداشتند چون واقعادرمحاصره بودیم و اگر منافقیین ازسمت اسلام اباد یک فلش بسمت جنوب باز می کردند و به قلاجه می رسیدند همه ما چاره اى جزشهادت یا اسارت نداشتیم به هرحال ساعت دوازده شب به سمت گواور حرکت نموده و چون تدارکات کافى نداشتیم به طرف سرابله درجنوب قلاجه رفتیم و مردم خونگرم و مهمان نواز سرابله به خوبى ازحیث نان وتغذیه مارا شارژ نمودند.
 این عکس بازى دراز است بعد از شهادت شهید پنجعلى غلامى که پیراهن مشکى پوشیده بودم
سپس ماموریت یافتیم بیاییم از سمت جنوب و از جاده ایلام هماهنگ با نیروهایی که از سمت چهار زبر و جاده حمیل به منافقین حمله کرده بودند ما هم از سمت جنوب حمله کنیم اول صبح به کمربندى جنوبى اسلام اباد رسیدیم و از انجا به دشمن حمله و پاکسازى شهر را تا کارخانه قند ادامه دادیم در اولین لحظات یک نفر از منافقین که خود را از محافظین امام جمعه معرفى کرد دستگیر و تحویل برادران اطلاعات دایم ماموریت تاغروب ادامه داشت تا اینکه شهرکامل از لوث منافقین پاکسازى شد. این درحالى بود که ما خبر نداشتیم در حد فاصل چهار زبر و اسلام اباد چه بلایی بر سر منافقین امده است . درحین برگشت با انبوهى از جنازه و ادوات منهدم شده منافقین حد فاصل چهار زبر وتنگه حسن اباد روبرو شدیم که کارکسی نبود جز صیاد دلها صیادشیرازى و دلیر مردان هوانیروز و نیروى هوایی ارتش و یگانهایی همچون قسمتى از ادوات تیپ نبى اکرم و گردانهاى پیاده به فرماندهى سردار ایوانى و شادروان سردار حاج رسولى و دیگر عزیزان ،یادش به خیر حدود ده دستگاه تانک منافقین را فقط تیپ نبى اکرم (ص) به غنیمت گرفت وتحویل بنده که حدود سه ماه بود گردان زرهى را با تانگهاى عراقى غنیمتى حلبچه راه اندازى کرده بودم تحویل گردید وسازمان گردان تکمیل شد نکات مهم عملیات مرصاد رامیتوان اینگونه بیان کرد :
نقش عمده درشکست منافقین رافرماندهى عملیات که به عهده جانشین فرمانده کل قوا مرحوم آیت اله هاشمى رفسنجانى بود به همراه شهید صیاد شیرازى و فرماندهى تیپ نبى اکرم ص سردار بهروز مرادى وسپس سایر یگانها به عهده داشتند ونقش هوانیروز قهرمان و نیروى هوایی ارتش بى نظیر بود.
نیروهاى بومى استان اعم از ارتش و سپاه و بسیج و مردم مهمترین نقش را در سد نمودن پیشروى دشمن وسرکوب و انهدام انها را داشتند متاسفانه محرومیت رسانه اى این مهم را مکتوم داشته و هنوز هم ادامه دارد .
هجوم دشمن بعثى به جبهه میانى وعبور دادن منافقین با بهترین یگانهاى دشمن یعنى گارد ریاست جمهورى صورت گرفته بود ولشکر ٨١ زرهى کرمانشاه ازنظر اصول نظامى فقط توان وامکان ایجاد تاخیر٢۴ساعته درمقابل دشمن رادارا بود که فراتر از انتظار عمل کرد و با وصف شکسته شدن همه خطوط پدافندى از گیلانغرب تا بلندی های «بمو» بسیارى از یگانهاى آن تا اخر در کنار ما و قبل از رسیدن ما به منطقه جنگیدند و شهید و اسیر و مجروح زیادى دادند.
متاسفانه امروز به جاى استفاده ازخاطرات و روایات افرادى که در معرکه حضور  داشته اند آموزش روایتگر راه افتاده است و افراد خاصى را که درجنگ نبوده اند به عنوان راوى آموزش وبراى روایتگرى منصوب می نمایند که غلط محض بوده وظلم به فرهنگ دفاع مقدس است.
همزمان باشکست منافقین درغرب هجوم دشمن بعثى هم درجنوب خنثى ومنجر به پیروزى کامل سپاه اسلام وپذیرش رسمى قطعنامه توسط صدام ملعون گردید یادهمه شهدا خصوصا شهداى عملیات مرصاد وشهداى شهرمان اعم از ارتش و سپاه و بسیج و انتظامى گرامى. روحشان شاد  باد
روایتی از سرهنگ بازنشسته حاج فتح الله حیدری فرمانده دلاور یگان ضد زرهی وگردانهاى زرهى وتوپخانه تیپ نبى اکرم  (ص)

نظرات شما

    درود بر سردار شجاع مخلص و ولایی بسیجی اندیشمند و فرزانه حاج فتح الله حیدری
    برادر عزیز بخوبی به خاطر دارم با ترس بیگانه بودی و بر پیراهن خاکی بسیجی خود مسافر کربلا را نوشتی ؛ و در کردستان بعد از تسویه حساب روزی که بازگشتی آمدی به دوستانت سری بزنی تو وقتی دانستی عملیاتی قرار است انجام شود داوطلبانه اسلحه کسانی که مرخصی بودند تحویل گرفتی و ماندی ؛ و………. ……… درود خدا بر روح ملکوتی شهیدان حاجعلی نور علی پور صید مراد میرزایی علی غلامی رضا قلندریان و بهمن رضایی نجوبرانی و بیاد دوستان دیگر رضا بختیاری صمد علیپور بهبود ناصری عنایت عرضی غفار نجفی محمد شریفی کورش منظمی احمد رضا کرد امیری شیرزاد زمانی .
    حال شاهدیم به شکر خدا شما برادر عزیز همچنان در خط ولایت مانده الگوی خوبی برای جوانان شهر و دیارمان هستی , ان شا الله عاقبت بخیر باشی در پایان کلام سر تعظیم فرو میاورم در مقابل اخلاص صبر مهربانی و شجاعت شما برادر عزیز ما را از دعای خیرمحروم نکن

خبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه حساب من جدیدترین اخبار اقتصادی را هر شب در ایمیل خود مشاهده کنید