دکتر منوچهرآبادی: شهردار کرمانشاه بایستی پاسخگو باشند

بیستون نیوز :

شهردار کرمانشاه بایستی پاسخگو باشند به چه دلیلی و با تکیه بر کدام منطق رفتاری، تیم آمریکا را عزیزتر شمرده و کادوی اختصاصی گران قیمیت تری (از بیت المال و همین مالیات های ماها) نسبت به دیگر تیم ها برای آمریکای ها در نظر گرفته اند.

 

یادداشت بیستون // دکتر منوچهرآبادی در مصاحبه با هفته نامه غرب گفت: شهردار کرمانشاه بایستی پاسخگو باشند به چه دلیلی و با تکیه بر کدام منطق رفتاری، تیم آمریکا را عزیزتر شمرده و کادوی اختصاصی گران قیمیت تری (از بیت المال و همین مالیات های ماها) نسبت به دیگر تیم ها برای آمریکای ها در نظر گرفته اند.
ایشان چرا از جیب خودشان این نوع بذل محبت های نامتعارف که خود تحت تاثیر افراط و تفریط های همیشگی ایرانیان (که گوشه ای از آنرا در تشویق های احساسی که نوعی افراط گرایی بود)، تقبل ننموده اند و از حقوق پرسنل زحمت کش شهرداری های کرمانشاه و حتی کل استان که حق الزحمه عقب افتاده دارند و قطعا سرپرستان خانواده ها بر روی همین رقم ناچیز طلب کاری از شهرداری حساب نموده ، به زعم اکثریت شهروندان و تحلیگران دلسوز نوعی عدم رعایت عدالت و نهادینه شدن حقوق شهروندی که باتوجه به سابقه مثبت شهردار در فعایت های سیاسی و حزبی که منجر به نهادیته شدن جامعه مدنی و تاکید همیشگی بر عدالت خواهی است، با احترام کامل بر ایشان و مدیریت شان در این مورد خاص نوعی عدم هماهنگی میان شاخصه ها و شعارهای اصلی جریان مبتنی بر اصلاح و قسمت های از عملکرد و تیم تحت مدیریتان ( که البته ابعاد مثبت مدیریت شما هم ستودنی است به گونه ای که همین برگزاری مسابقات جهانی کشتی دارای کارکردهای مثبتی در ابعاد گوناگون هم خواهد بود که قطعا در مطلب بعدی به تحلیل این مهم هم پرداخته می شود که عدالت را رعایت بنماییم).

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار