راه اندازي مجمع مشورتي توسعه شهرستان هرسين با حضور محمد رضا شعباني

بیستون نیوز :

راه اندازي مجمع مشورتي توسعه شهرستان هرسين با حضورمحمد رضا شعباني مشاور امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

به گزارش خبرنگار بيستون،در ابتداي اين نشست محمد رضا شعباني از  دكتر حسن روحاني بعنوان رئيس جمهوري ايثارگر و كوشا يادكرد كه از همه گروهها و طيف هاي سياسي در بدنه مديريتي دولت استفاده كرده است وي تصريح كرد احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يكي ديگر از اقدامات مهم رئيس جمهور محترم مي باشد .
شعباني ادامه داد، كه هدف اصلي از تشكيل اين مجمع ارائه پيشنهادات و راهكارهاي لازم در جهت توسعه همه جانبه شهرستان و همچنين ارائه مشورت خالصانه به مديران ادارات دولتي به منظور توسعه شهرستان بدون دخالت در امورات اداري آنان مي باشد و اين شورا در استان ۲۱ نفر، شهرستانها ۱۲ نفر و در شوراي بخش نيز ۹ نفر عضو خواهد داشت وي ابراز اميدواري كرد كه اعضاي شورا با نقش انفعالي خود شهرستان هرسين را به سمت پويايي ، توسعه اقتصادي و اجتماعي پيش ببرند .
مشاور امور مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور افزود: در شهرستان هرسين نيروي انساني متخصص و متعهد براي اين امر وجود دارد و اين ظرفيتي بسيار مهم در برنامه ريزي با خير و بركتي در جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان هرسيني خواهد بود وي افزود شهرستان هرسين چهارمين شهرستان استان است كه اعضاي مجمع مشورتي آن انتخاب مي شوند.
شعباني در پايان اظهار داشت مجمع مشورتي استان نيز در راستاي تحقق برنامه هاي دولت و توسعه متوازن فعاليت خود را رسماً به سمت ايجاد زمينه ها و بسترهاي مناسب در جهت توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان شروع كرده است.

.

.

DSC09748 راه اندازي مجمع مشورتي توسعه شهرستان هرسين با حضور محمد رضا شعباني DSC09749 راه اندازي مجمع مشورتي توسعه شهرستان هرسين با حضور محمد رضا شعباني DSC09752 راه اندازي مجمع مشورتي توسعه شهرستان هرسين با حضور محمد رضا شعباني DSC09758 راه اندازي مجمع مشورتي توسعه شهرستان هرسين با حضور محمد رضا شعباني

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار