سرپرست کارخانه قند بیستون با صدور قرار تامین کیفری آزاد است

بیستون نیوز :

رییس حوزه قضایی بخش بیستون : در حال حاظر با توجه به اوج فعالیت کارخانه و تحویل چغندر توسط کشاورزان، دستور تعطیلی کارخانه به صلاح نیست لکن از فعالیت مجدد کارخانه تا رفع مشکل و تعبیه تصفیه خانه فاضلاب که باید به تایید سازمان حفاظت محیط زیست برسد جلوگیری خواهد شد .

حبیبی شمس دادگستری بیستون سرپرست کارخانه قند بیستون با صدور قرار تامین کیفری آزاد است

 

 

یعقوب حبیبی شمس رییس حوزه قضایی بخش بیستون در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بیستون گفت: در خصوص مرگ میر آبزیان رودخانه گاماسیاب که اخیرا نیز در رسانه ها منعکس شده است ، مطابق گزارش سازمان محیط زیست و بررسی این موضوع توسط کارشناسان آن سازمان علت اصلی مرگ و میر ماهیان ورود پسماند های کارخانه قند بیستون به رودخانه گاماسیاب عنوان شد .

حبیبی شمس در ادامه افزود: متاسفانه کارخانه قند بیستون با وجود صدور چندین حکم قضایی در دو سال گذشته و پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون تومان جزای نقدی و الزام به تصفیه پسماندهای کارخانه قبل از تخلیه به رودخانه ، مدیران کارخانه قند تا کنون اقدامی در این خصوص نکرده اند.
وی در ادمه بیان داشت:در چند روز گذشته سرپرست کارخانه قند بیستون به اتهام عدم رعایت قانون مدیریت پسماند که منجر به آلودگی رودخانه گاماسیاب شده بود احضار و با صدور قرار تامین کیفری آزاد شده است .
رییس حوزه قضایی بخش بیستون در پایان گفت : در حال حاظر با توجه به اوج فعالیت کارخانه و تحویل چغندر توسط کشاورزان، دستور تعطیلی کارخانه به صلاح نیست لکن از فعالیت مجدد کارخانه تا رفع مشکل و تعبیه تصفیه خانه فاضلاب که باید به تایید سازمان حفاظت محیط زیست برسد جلوگیری خواهد شد .

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار