شوراي هاي دانش آموزي ظرفيتي جهت ورود به صحنه هاي سياسي كشور است

بیستون نیوز :

زنگ شوراهاي دانش آموزي به مناسبت هفته شوراهاي آموزش و پرورش در شهرستان هرسين نواخته شد.

به گزارش خبرنگار بيستون، در اين مراسم نجف ميرزا حسيني معاون فرماندار ضمن تبريك هفته شوراهاي آموزش و پرورش از شوراهاي دانش آموزي بعنوان عاملي مهم در شكل گيري شخصيت فرهنگي و اجتماعي دانش آموزان در جامعه  ياد كرد كه نحوه مشاركت و مسئوليت پذيري اجتماعي را فرا مي گيرند و مي توانند با اتخاذ راهكارهايي به توانمندسازي و تقويت جايگاه فرهنگ ها در مدارس بپردازند.

معاون فرماندار هرسين تصريح كرد: مهمترين ويژگي دانش آموزان عضو اين شورا داشتن بار علمي و احاطه بر مسائل علمي و تربيتي آموزشگاه محل تحصيل مي باشد كه با فراگيري چگونگي تصميم گيري و مشاركت مي توانند در ارتقاء توانمنديها مفيد واقع شوند.وي ادامه داد تقويت روحيه همكاري و برقراري ارتباط سازنده  با دانش آموزان يكي ديگر از ويژگي هاي بارز اعضاي شوراهاي دانش آموزي است كه در افزايش اجراي برنامه هاي فرهنگي، عقيدتي ، ديني و ايجاد رقابت موثر دربين دانش آموزان بسيار تأثير گذار است و دانش آموزان مي بايست در مرحله اول تعريف مشاركت و نحوه انجام آن ، اهداف ، شرح وظائف و حدود اختيارات شوراهاي دانش آموزي را فراگيرند.

معاون فرماندار هرسين بيان كرد :توجه به ارزشهاي والاي ديني ، حفظ و تبيين دستاوردهاي انقلاب بايد بعنوان يك امر مهم در رأس امور و دستور كار شوراهاي دانش آموزي قرار گيرد و عملكرد مربيان در تكوين و تشويق چهره هاي فعال و پويا ضروري به نظرمي رسد و با برجسته سازي اقدامات آنان و ايجاد انگيزه زمينه حضور آنان را در صحنه هاي سياسي ، اجتماعي در سطوح بالاتر جامعه آماده كنند و با توجه به الگوپذيري ديگر دانش آموزان از اعضاي شوراهاي دانش آموزي مي بايست با نگرشي واقع بينانه و راهبردي آنان را به سمت رشد و ترقي سوق داد .

ميرزا حسيني در بخش ديگري از سخنانش گفت: شوراي هاي آموزش پرورش تعيين كننده راهبرد و خط مشي توسعه اي آموزش و پرورش در كليه ابعاد هستند بطوريكه مي توانند با رفع محدوديت ها و تقويت جايگاه مشاركتي خود با ادارات و نهادهاي دولتي و خصوصي زمينه پويايي بيش از بيش را در آموزش و پرورش فراهم كنند .

وي بيان داشت : شوراهاي آموزش و پرورش مي توانند تقويت حس همكاري ، مسئوليت پذيري ، افزايش مهارت ها و قدرت تصميم گيري را در شوراهاي دانش آموزي تقويت و نهادينه كنند و به الگوهايي هدفمند براي آنها تبديل شوند.

معاون فرماندار هرسين در پايان گفت شوراي هاي دانش آموزي ميتوانند ظرفيتي مناسب براي دانش آموزان جهت ورود به صحنه هاي سياسي كشور در آينده باشد.

DSC00010 شوراي هاي دانش آموزي ظرفيتي جهت ورود به صحنه هاي سياسي كشور است DSC00012 شوراي هاي دانش آموزي ظرفيتي جهت ورود به صحنه هاي سياسي كشور است DSC00014 شوراي هاي دانش آموزي ظرفيتي جهت ورود به صحنه هاي سياسي كشور است DSC00017 شوراي هاي دانش آموزي ظرفيتي جهت ورود به صحنه هاي سياسي كشور است DSC09980 شوراي هاي دانش آموزي ظرفيتي جهت ورود به صحنه هاي سياسي كشور است

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار