صحت نهایی انتخابات در حوزه های شهر هرسین ، شهر بیستون ، بخش مرکزی و بخش بیستون

بیستون نیوز :

بر اساس نامه شماره ۱۸۲ / ن / ع / ه رئیس محترم هیأت عالی نظارت انتخابات استان کرمانشاه صحت انتخابات در حوزه های شهر هرسین ، شهر بیستون ، بخش مرکزی و بخش بیستون مورد تأیید قرار گرفت .

 

اطلاعیه
بر اساس نامه شماره ۱۸۲ / ن / ع / ه رئیس محترم هیأت عالی نظارت انتخابات استان کرمانشاه صحت انتخابات در حوزه های شهر هرسین ، شهر بیستون ، بخش مرکزی و بخش بیستون مورد تأیید قرار گرفت .
در این نامه آمده است :
فرماندار محترم شهرستان هرسین
سلام علیکم
احتراماً با توجه به شکایات واصله از حوزه های انتخابیه ذیل در مهلت قانونی ، بر اساس بررسی صورت گرفته مورد خاصی که دال بر عدم صحت انتخابات باشد بدست نیامد .
لذا تأییدیه هیأت نظارت شهرستان به قوت خود باقی است و صحت انتخابات در این حوزه ها مورد تأیید این هیأت می باشد.
۱- شهر هرسین
۲- شهر بیستون
۳- بخش مرکزی
۴- بخش بیستون

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار