غلامرضا شعبانی: باید با تلاش بیشتر در جهت ارتقای دانش و نگرش اهتمام داشته باشیم

بیستون نیوز :

مدیر هسته گزینش استانداری گفت: بر ما گزینشگران که در این وادی خطیر گام نهاده ایم واجب است که با انگیزه و توان لازم در جهت ارتقای دانش، بینش و نگرش خود اقدام کرده و از هیچ کوشش و تلاشی در جهت بهبود عملکرد دریغ نکنیم.

مدیر هسته گزینش استانداری گفت: بر ما گزینشگران که در این وادی خطیر گام نهاده ایم واجب است که با انگیزه و توان لازم در جهت ارتقای دانش، بینش و نگرش خود اقدام کرده و از هیچ کوشش و تلاشی در جهت بهبود عملکرد دریغ نکنیم.

غلامرضا شعبانی مدیر هسته گزینش استانداری با گرامیداشت ۱۵ دیماه سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تاسیس گزینش و تبریک این روز به تمامی گزینشگران استان،افزود: مدیران متفکر و با اندیشه که در فکر سلامت و سعادتمندی و خواهان ارتقای کیفیت و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان خود هستند هیچگاه به خاطر دقت و حساسیت در انتخاب و گزینش افراد سالم و توانمند مورد انتقاد نخواهند بود.

وی خاطرنشان ساخت: همانطوری که صاحبخانه ای را جهت دیوار کشی و دقت در حفاظت خانه اش مورد سرزنش قرار نمی دهند، اما اگر این حفاظت به نحوی صورت گیرد که از ورود افراد آشنا و مورد اعتماد نیز جلوگیری کند در این شرایط مورد انتقاد خواهد گرفت.

مدیرهسته گزینش استانداری تصریح کرد: در کشورهایی که آزادی های فردی و اجتماعی و حفظ حریم خصوصی افراد جامعه به ظاهر خیلی مورد تاکید و توجه است، به توصیه صاحب نظران و اندیشمندان علم مدیریت هنگام بکارگیری افراد در یک سیستم اداری یا خدماتی باید در کنار ارزیابی تخصصی از دقیق ترین روش های انتخاب و برگزاری آموزن های شخصیتی و عمومی و انجام تحقیقات و مصاحبه جهت گزینش افراد اصلح استفاده شود.

شعبانی در ادامه با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در پانزدهم دی ماه سال ۱۳۶۱ جهت تاسیس گزینش خاطرنشان ساخت: نکته اساسی و حساس فرمان بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی که در تاسیس گزینش مورد عنایت قرار گرفته است، انجام اصلاحات در نظام گزینش و بهبود روش های مورد عمل در جهت دستیابی به اهدف مورد نظر می باشد، به ویژه آنکه در حال حاضر نظام گزینش کشور به مسائل اسلامی ارتباط پیدا کرده است که اگر خدای نکرده روش ها غلط و ناصحیح باشد، همانطور که ایشان فرمودند” چهره نورانی اسلام و یا جمهوری اسلامی مشوه خواهد شد”.

وی در ادامه با تاکید بر ارتقای دانش، بینش و نگرش گزینشگران بیان داشت: بر ما(گزینشگران) که در این وادی خطیر گام نهاده ایم واجب است با انگیزه و توان لازم در جهت ارتقای دانش، بینش و نگرش خویش اقدام کنیم و از هیچ کوشش و تلاشی در جهت بهبود عملکرد خود دریغ نکنیم تا ان شاءا… عملکردمان رضی رضای حق تعالی باشد و در زمره افراد بی بصیرت که امام جعفر صادق (ع) می فرمایند “آنکه بی بصیرت کار کند مانند کسی مانند کسی است که در بیراهه حرکت کند چرا که شتاب در رفتن جز دور شدن از مقصد برای وی نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت”، قرار نگیریم.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار