فلسفه طرح فلاح درکمیته امداد امام خمینی (ره) چیست

بیستون نیوز :

كميته امداد امام خميني (ره) با درك اهميت اين نياز در جامعه و به منظور آشنايي بيشتر مددجويان با مباني ديني و معرفتي و تقويت ارتباطات مثبت اجتماعي خانواده هاي تحت حمايت اقدام به برپايي جلسات مذهبي تحت عنوان « طرح فلاح » نموده است .

مدیر کمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان هرسین در گفتگو با خبرنگار بیستون گفت : فلاح به معني رستگاري و باقي ماندن در خير و نيكي است و راه دستيابي به آن ايمان و عمل صالح در قالب نماز خاشعانه در پيشگاه پروردگار ، پرهيز از آلودگيها ، اداي ديون الهي و صدقات واجبه و رعايت حجاب و پوشش و عفت و پاكدامني است .
حصول اين امر در جامعه مستلزم آموزشهاي عقيدتي ، معارف ديني ، آشنايي با احكام فقهي و اخلاق اسلامي با بهره گيري از سيره عملي و سنت پيامبر اكرم (ص) و دخت گراميشان حضرت زهرا ( س ) و ائمه معصومين عليهم السلام مي باشد .
سيره و سنت حسنه بزرگان دين در برپايي مجالس و محافل مذهبي در زمانهاي مناسب در طول تاريخ نشانگر اهميت و ضرورت برپايي اين جلسات در آموزش و ترويج مسائل اعتقادي ، اخلاقي و تربيتي است .
كميته امداد امام خميني (ره) با درك اهميت اين نياز در جامعه و به منظور آشنايي بيشتر مددجويان با مباني ديني و معرفتي و تقويت ارتباطات مثبت اجتماعي خانواده هاي تحت حمايت اقدام به برپايي جلسات مذهبي تحت عنوان « طرح فلاح » نموده است .
به اين ترتيب طي سالهاي اخير گامي بلند در جهت دين باوري مددجويان و ارتقاء سطح معلومات و معارف ديني آنان برداشته شده است

کیومرث رحمتی پور درادامه بیان داشت : اهداف ایجاد طرح فلاح ۱- آشنايي بيشتر مددجويان با اصول و مباني ديني و معرفتي و بكار بستن آنها در زندگي ۲- تقويت عزت نفس مددجويان و برطرف شدن احساس حقارت و خود كم بيني ۳- تقويت ارتباطات مثبت اجتماعي خانواده هاي تحت حمايت۴- ايجاد زمينه مثبت در ازدواج فرزندان خانواده به جهت ايجاد ارتباطات سازنده اجتماعي با همسايگان و اطرافيان ۵- اهتمام بيشتر خانواده ها در حفظ و رعايت شئونات و ظواهر اسلامي در منزل و جامعه .
مدیر کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان هرسین زمان اجراي طرح را در تمامي ايام سال دانستواظهار داشت بهتر است در ايام ماه محرم ، صفر و رمضان و نيز ايام ولادت و شهادت ائمه اطهار و اعياد مذهبي برگزار گردد .
رحمتی پور عناوين سرفصلهاي طرح فلاح رابه شرح ذيل عنوان کرد:

الف ) مباحث اعتقادي

ب ) مباحث اخلاقي 

ج ) احكام فقهي

د ) سيره ائمه اطهار

هـ ) ‌برگزاري مراسم قرائت قرآن كريم و برگزاري مراسم دعا

این مقام مسئول گردش كار طرح فلاح را در شهرستانها به شرح ذیل عنوان کرد:
۱- ابتدا اطلاع رسانی توسط واحد فرهنگي به نحو مقتضي دربین مددجويان انجام مي گيرد .
۲- پس از اطلاع رساني مددجويان به آموزش خانواده واحد فرهنگي شاخه مراجعه و قسمت اول فرم شماره ۲ ( فرم درخواست ) را تكميل مي نمايند .

۳- سپس قسمت دوم فرم شماره ۲ توسط مسئول واحد فرهنگي با كسب اطلاعات لازم از مددجو تكميل مي گردد .
۴- پس از تكميل قسمت دوم هزينه برگزاري مراسم بر اساس نرم تعيين شده بصورت نقدي در اختيار مددجو قرار مي گيرد .
۵- فرم تكميل شده سپس در اختيار روحاني و يا مبلغ مربوطه كه از قبل از طريق انعقاد قرار داد مشخص گرديده قرار مي گيرد .
۶- روحاني و يا مبلغ بر اساس زمان و مكان تعيين شده در فرم به خانه مددجو مراجعه و پس از برگزاري مراسم مذهبي قسمت سوم فرم شماره ۲ را تكميل و در اختيار مسئول فرهنگي شاخه قرار مي دهد .

مدیر کمیته امدادامام خمینی (ره)با اشاره به این مطلب که جلسات توسط خود خانواده ها برگزار شده و امداد تأمين كننده هزينه اجراي هر جلسه در حد سقف تعيين شده طبق موافقتنامه بودجه ساليانه (۷۰۰ هزار ریال) مي باشد و هر جلسه در منزل مددجو بطور عادي و با شركت همسايگان و ساير مدعوين كه مددجو دعوت خواهد نمود برگزار مي شود و امداد به منظور نظم بخشي به اجراي طرح در هر منطقه مبلغ برادر و خواهر واجد شرايط را انتخاب مي نمايد كه اين مبلغين با هماهنگي خانواده ها جهت ارائه مباحث تعيين شده در جلسات حضور خواهند يافت واعتبار در نظر گرفته شده شامل حق الزحمه مبلغ و پرداخت به خانواده برگزار كننده طرح مي باشد و در شهرها و منازلي كه خانواده ها نسبت به آشكار شدن حمايت امداد رضايت نداشته باشند مسئولين فرهنگي موظفند از انجام هر گونه فعاليتي كه برخلاف خواست خانواده ها باشد خودداري نمايند. ضمناً جهت هر يك از جلسات فرم شماره ۲ بصورت جداگانه تكميل خواهد شدو محرمانه بودن اسامي مددجويان و وضعيت زندگي آنان به مبلغين ياد آوري گرددوپرداخت هزينه برگزاري مراسم به مددجو بدون حضور مبلغ معرفي شده از طرف فرهنگي و تكميل قسمت سوم فرم شماره ۲ توسط نامبرده ممنوع مي باشد ، لذا خانواده هائي كه بدون اطلاع قبلي مراسمي را برگزار مي نمايند از كمك هزينه طرح فلاح برخوردار نخواهند شد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار