قابل توجه اداره برق و شهرداری هرسین /عکس

بیستون نیوز :

عکس زیر کمربندی جنوبی هرسین را نشان می دهد.حتما باید اتفاق ناگواری پیش بیاید که حرکتی انجام شود و این تیر های بتونی برق را از وسط خیابان بردارند.

قابل توجه اداره برق و شهرداری هرسین

عکس زیر کمربندی جنوبی هرسین را نشان می دهد.حدود دو ماهی می شود که این قسمت از خیابان بخاطر پروژه تقاطع هم سطح ،تعریض شده است اما هنوز اقدامی در جهت جابجایی این تیرهای بتونی برق صورت نگرفته است. خدایی نخواسته حتما باید اتفاق ناگواری یا تصادفی پیش بیاید که حرکتی انجام شود و این تیر های بتونی برق را از وسط خیابان بردارند.

1 قابل توجه اداره برق و شهرداری هرسین /عکس

111 قابل توجه اداره برق و شهرداری هرسین /عکس

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار