قلعه محکم و نفوذ ناپذیر الحصن الحصین در کجاست + عکس

بیستون نیوز :

این قلعه باستانی که امروز می توانست اثری گردشگری در هرسین باشد با زحمات!! شهرداری وقت با سنگ و سیمان پوشیده شد و امروز هم مردم هرسین به دلیل تردد برخی افراد از بهره برداری تفریحی از آن هم محرومند.

سرویس فرهنگی بیستون ٰ متولدین دهه هفتاد هیچ تصویر و تصوری از قلعه هرسین ندارند. قلعه ای به قدمت هزاران سال که نامگذاری هرسین به دلیل استحکام آن بوده است.
آنگاه که مسلمانان به ایران وارد شدند نفوذ به قلعه شهری آباد که « شاپور خواست» نامیده می شد و عبادتگاه باستانی و مقدس پادشاهان بود برای مسلمانان چنان سخت بود که آن را « الحصن الحصین» یعنی قلعه ی محکم و نفوذ ناپذیر نامیدند.
« حصین» به مرور زمان به « هرسین» تغییر یافت. قلعه  هرسین از سامانه ی بسیار پیشرفته انتقال آب از « سراب » برخوردار بوده که در حفاری های میدان آزادی هرسین قطعاتی از لوله های سفالین یا تمبوشه به دست آمد.
این قلعه باستانی که امروز می توانست اثری گردشگری در هرسین باشد با زحمات!! شهرداری وقت با سنگ و سیمان پوشیده شد و امروز هم مردم هرسین به دلیل تردد برخی افراد از بهره برداری تفریحی از آن هم محرومند.
ای کاش سازمان میراث فرهنگی همان کاری را که با تاق بستان و سراب هرسین می کند و بتون و سنگ را از آثار باستانی می زداید این اثر کهن را نیز به دنیای تاریخ و فرهنگ و هنر معرفی کند.
پا قلعه هرسین قلعه محکم و نفوذ ناپذیر الحصن الحصین در کجاست + عکس
علیرضا شایق

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار