كمك مجمع فرهنگیان بيستون به دانش آموزان بي بضاعت

بیستون نیوز :

مجمع فرهنگیان نیکوکار منطقه بیستون مبلغ ۵۰ میلیون ریال بن خرید کفش به دانش آموزان بي بضاعت کمک نمودند .


Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 264

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 284
به گزارش خبرنگار بيستون ، مجمع فرهنگیان نیکوکار منطقه بیستون مبلغ  ۵۰ میلیون ریال بن خرید کفش به دانش آموزان بي بضاعت کمک نمودند .
مجمع فرهنگیان نیکوکار منطقه بیستون با عضویت ۴۰۰ تفر از فرهنگیان شاغل در منطقه ببستون در دی ماه  ۹۴تشکیل گردید و طبق اساسنامه آن، این مجمع مستقل بوده و وابسته به هیچ گروه و حزب سياسي  نمی باشد و هدف از تشکیل آن کمک به دانش آموزان بي بضاعت منطقه بیستون می باشد.

 كمك مجمع فرهنگیان بيستون به دانش آموزان بي بضاعت

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار