كمك مجمع فرهنگیان بيستون به دانش آموزان بي بضاعت

بیستون نیوز :

مجمع فرهنگیان نیکوکار منطقه بیستون مبلغ ۵۰ میلیون ریال بن خرید کفش به دانش آموزان بي بضاعت کمک نمودند .


Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 264

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 284
به گزارش خبرنگار بيستون ، مجمع فرهنگیان نیکوکار منطقه بیستون مبلغ  ۵۰ میلیون ریال بن خرید کفش به دانش آموزان بي بضاعت کمک نمودند .
مجمع فرهنگیان نیکوکار منطقه بیستون با عضویت ۴۰۰ تفر از فرهنگیان شاغل در منطقه ببستون در دی ماه  ۹۴تشکیل گردید و طبق اساسنامه آن، این مجمع مستقل بوده و وابسته به هیچ گروه و حزب سياسي  نمی باشد و هدف از تشکیل آن کمک به دانش آموزان بي بضاعت منطقه بیستون می باشد.

 كمك مجمع فرهنگیان بيستون به دانش آموزان بي بضاعت

 

مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

بیشتر

گزیده اخبار