مداحی شهید حاج احمد حجتی در سنین نوجوانی + عکس

بیستون نیوز :

مداحی شهید حاج احمد حجتی در سنین نوجوانی در محضر پدر (آیت الله العظمی شیخ محمدحسن) و برادر (آیت الله محمد حجتی) هیات محمدی هرسین در سال ۱۳۴۳

سرویس فرهنگی بیستون /مداحی شهید حاج احمد حجتی در سنین نوجوانی در محضر پدر (آیت الله العظمی شیخ محمدحسن) و برادر (آیت الله محمد حجتی) هیات محمدی هرسین سال ۱۳۴۳
شهید احمد حجتی مداحی شهید حاج احمد حجتی در سنین نوجوانی + عکسشهید حاج احمد حجتی 1 مداحی شهید حاج احمد حجتی در سنین نوجوانی + عکس

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار