مزایده فضاهای تبلیغاتی شهرداری در سطح شهر هرسین

بیستون نیوز :

شهرداری هرسین در نظر دارد نسبت به اجاره محل بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر هرسین به مدت ۳ سال به شرح ذیل به مدت سه سال اقدام نماید:

%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87 350x245 مزایده فضاهای تبلیغاتی شهرداری در سطح شهر هرسین

مزایده  گزار : شهرداری هرسین
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان کرمانشاه

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت دوم
شهرداری هرسین در نظر دارد نسبت به اجاره محل بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر هرسین به مدت ۳ سال به شرح ذیل به مدت سه سال اقدام نماید:
متقاضیان می توانند برای خرید اسناد مدارک و پیش نویس قرارداد و دیگر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده تا تاریخ ۹۵٫۷٫۱ به واحد امور قراردادهای شهرداری هرسین مراجعه نمایند.
مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز کاری می باشد.
زمان یازگشایی پاکت ها راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۵٫۷٫۱۰ در دفتر شهردار می باشد.
هزینه برآورد کارشناسی و نشر آگهی در روزنامه به عهده برنده می باشد. برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87 %D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86 مزایده فضاهای تبلیغاتی شهرداری در سطح شهر هرسین

محمد کرم شیخی- شهردار هرسین

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار