نمایش پدرانه بر روی صحنه رفت

بیستون نیوز :

نمایش پدرانە از گروە تئاتر شیرز شهرستان هرسین بە کارگردانی نعمت الە اسدی مرام در بیست و هشتمین جشنوارە تئاتر استانی كرمانشاه امروز ٧ مهر ماه در سالن حوزە هنری كرمانشاه بەروی صحنە رفت.

 

به گزارش خبرنگار فرهنگی بیستون، نمایش پدرانە از گروە تئاتر شیرز شهرستان هرسین بە کارگردانی نعمت الە اسدی مرام در بیست و هشتمین جشنوارە تئاتر استانی كرمانشاه امروز ٧ مهر ماه در سالن حوزە هنری كرمانشاه بەروی صحنە رفت.
این نمایش در ماەمبارک رمضان با بیست و پنج اجرای عموم بیشترین میزان اجرا و بالاترین تعداد تماشاگر را بەخود اختصاص داد و مورد استقبال عموم مردم شهرستان هرسین قرارگرفت . این نمایش بە نویسندگی آرش عباسی و بازیگری: الهە مهدی پور، محسن یارمحمدی، علی چناری و پرستو اسدی بود.
IMG 0133 768x512 2 نمایش پدرانه بر روی صحنه رفتIMG 0108 768x512 2 نمایش پدرانه بر روی صحنه رفت

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار