هرسین سوار بر ماشین زمان به زمان ماضی سفر می کند

بیستون نیوز :

با رشد سریع شهرنشینی برخی از عناصر مادی فرهنگ از قبیل وسایل حمل و نقل ، فناوری ساختمان ، وسایل ارتباطی ، تجهیزات شهری ، وسایل خانگی ، کالاهای مصرفی و مانند اینها به سهولت رواج پیدا می کند. ولی ارزش ها ، هنجارها و قواعد اخلاقی ، آداب رفتاری و مانند اینها به همان سرعت تحول پیدا نمی کند و در نتیجه نوعی شکاف و ناهماهنگی میان عناصر مادی و عناصر معنوی فرهنگ عمومی پدید می آید.

يادداشت/مهدي قادري:شهرستان هرسین در شرق استان کرمانشاه با قدمتی بیش از ده هزار سال  از اولین سکونت  گاههای بشری بوده است.
شهری که جدای از قدمت و تاریخی  افتخار آمیز ، همواره در فرهنگ و تدین سرآمد بوده است.
این دیار کهن در دو دهه اخیر به دلیل بی مهری مسئولین و نوع نگرش ساکنان  آنگونه که درخور نامش بوده حرکتی روبه جلو نداشته، بلکه به گواه همگان همواره در این سالها از قافله پیشرفت و تغییر در تمام زمینه ها به خصوص فرهنگ شهر نشینی عقب مانده است.
فرهنگ مجموعه‌ای از رفتارهای آموختنی، باورها، عادات و سنن مشترک، میان گروهی از افراد است که به گونه‌ای متوالی توسط دیگران که وارد آن جامعه می‌شوند، آموخته و به کار گرفته می‌شوند.
با رشد سریع شهرنشینی برخی از عناصر مادی فرهنگ از قبیل وسایل حمل و نقل ، فناوری ساختمان ، وسایل ارتباطی ، تجهیزات شهری ، وسایل خانگی ، کالاهای مصرفی و مانند اینها به سهولت رواج پیدا می کند. ولی ارزش ها ، هنجارها و قواعد اخلاقی ، آداب رفتاری و مانند اینها به همان سرعت تحول پیدا نمی کند و در نتیجه نوعی شکاف و ناهماهنگی میان عناصر مادی و عناصر معنوی فرهنگ عمومی پدید می آید. حاصل این پس افتادگی فرهنگی ظهور انواع رفتارهای نابهنجار ، متضاد و ناهمگون در فرهنگ شهرنشینی است که گاهی به عنوان نوعی بحران و بی فرهنگی تفسیر می شود.

در حال حاضر فضاهای شهر ما آیینۀ تمام نمای این واپس ماندگي  فرهنگی است، انواع کالاها و وسایل جدید در زندگی روزمرۀ مردم شهرنشین رخنه کرده ولی هنوز آداب و رفتار استفاده از آنها پدید نیامده است. خیابانها به میدان جنگ آدمها و ماشینها تبدیل شده است. موتورسوار در پیاده رو می راند، کوچه و خیابان به پارکینگ تبدیل می شود، پسماندها را در جوی آب می ریزند، دست فروشها  و مغازه داران پیاده رو را مسدود می کنند،خیابانها و مغاز ها کشتارگاه مرغ زنده شده اند،خیابانها کم عرض که میراث سالهای پیش است جولانگاه میوه فروشان دوره گرد شده است. و دهها پدیدۀ عجیب و غریب دیگر.

در بستر چنین روابطی است که ساکنان شهر همچون غریبه و دشمن به یکدیگر می نگرند، به راحتي برآشفته می شوند، به یکدیگر توهین می کنند و از هم می هراسند. در نتیجه همۀ ارزشها و هنجارهای اجتماعی کمرنگ می شود و احترام متقابل ، همدلی و همیاری به حسرتی پنهان و بغضی فرو خورده تبدیل می شود.
ترویج روحیه مطالبه گری و افزایش میزان مشارکت شهروندان، مهم ترین اصل برای تحقق اهداف و برنامه های مدیریت شهری در راستای رشد و توسعه شهر است.
پیشرفت و توسعه شهر نیازمند مشارکت گسترده شهروندان در عرصه مدیریت شهری و همچنین مطالبه گری آحاد جامعه برای پیگیری و تامین حقوق قانونی و مشروع شهروندی است.
اگر شهروندان بدون هیچ دغدغه و نگرانی حقوق مشروع خود را مطالبه کنند، اصل مشارکت در جامعه محقق شده و با اعتماد مردم به مسوولان، جامعه به سمت موفقیت و پیشرفت حرکت می کند.
پس بياييد همه با هم دست در دست هم دهیم به مهر /ميهن خويش را كنيم آباد……….

شهروند هرسینی. مهدی قادری

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار