ورود بحران آب در هرسین به فاز جدید + تصاویر

بیستون نیوز :

تصاویری زير گویای مشکلات متعدد مردم این شهرستان برای تامین آب مورد نیاز خود است.


Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 264

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 284

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 264

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 284

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 264

Notice: Undefined offset: 0 in /home/bistoonn/public_html/wp-content/plugins/seo-for-images/seo-for-images.php on line 284

به گزارش بيستون،وضعیت آب آشامیدنی در شهرستان هرسین در چند روز گذشته وضعیت مناسبی نداشته است به طوری که این وضعیت مردم را با مشکلات متعددی روبرو کرد.

 

تعدادی دیگری از شهروندان هرسینی با ارسال تصاویری تامل برانگیز ابعاد جدیدی از بحران آب را در این شهرستان به نمایش گذاشتند.

رفتن به سر چشمه برای برداشتن آب به سبک صدها سال گذشته و انتقال آب برای شهروندان به وسیله تانکر های آب رسان مواردی بود این تصاویر به وضوع گویای آن هاست.

 

در روزهای آینده نیز موضوع مشکلات آب آشامیدنی شهرستان هرسین را پیگیری خواهيم کرد.

 

 ورود بحران آب در هرسین به فاز جدید + تصاویر
 ورود بحران آب در هرسین به فاز جدید + تصاویر
 ورود بحران آب در هرسین به فاز جدید + تصاویر
منبع مرصاد

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار