پاياني بر ماجراي سوم رياست شوراي شهر هرسين // تهديد به عزل شهردار

بیستون نیوز :

عصر امروز يكشنبه اعضاي شوراي شهر هرسين براي بار سوم دور هم جمع شدند تا اعضاي هيئت ريسه را از بين خود انتخاب كنند.

به گزارش خبرنگار بيستون، عصر امروز يكشنبه اعضاي شوراي شهر هرسين براي بار سوم دور هم جمع شدند تا اعضاي هيئت ريسه را از بين خود انتخاب كنند.

جلساتي كه در روزهاي قبل چندان دوستانه نشان نمي داد اما اينبار اعضاي شورا حفظ ظاهر كردند و با ۸ راي ، وحيد رشيدي را به عنوان چهارمين رييس دوره اي از بين خود انتخاب كردند.

قباي رياستي كه در اين سه سال بر تن لطيف مرادي،هدايت خاني زاده و روح الله قرباني رفته بود.تن پوشي كه به اعتقاد بسياري، بر تن برخي از اعضا زار ميزند و فعاليت ۳ ساله و پر تنش اين دوره نشان از جمع شدن افرادي است كه با خاصيت جمع اضداد گرد هم آمده اند.

در اين انتخابات شكوفه دوستي هم با دست خالي بيرون نيامد و برخلاف دور قبل به نايب رييسي رضايت داد.

نكته قابل ذكر در اين جلسه راي ممتنع مرضيه ميرزا محمدي بود. اين عضو شورا كه كانديد سر سختي براي رياست سال آخر بود به خود هم راي نداد و برگه سفيد به صندوق انداخت.اين عضو شوراي شهر كه تا چند صباح پيش ليدر جريان مخالف شهرداري مهندس قاسمي بود و با تلاشي وصف ناشدني و سفر به پايتخت قاسمي را از تخت پايين كشيد و شيخي را بعنوان شهردار هرسين به ساختمان سفيد بلوار سپاه رساند در اين جلسه رفتار متفاوتي از خود به نمايش گذاشت.

جلسه امروز داراي حاشيه هاي زيادي بود كه مهمترين آن تهديد جدي ميرزا محمدي به عزل شيخي از سمت شهرداري بود.اين جمله نه خطاب به الهه رستمي و خاني زاده و مرادي كه مستقيما به وحيد رشيدي گفته شد كه باعث اعتراض رشيدي به فرماندار شد و در نهايت با جابجايي صندلي خود به منتهي اليه سالن جلسات، موقتا دور از تيررس ميرزا محمدي قرار گرفت.

مطالب پیشنهادی

  1. محمد گفت:

    برای برادر و معلم دلسوزم آرزوی موفقیت دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار