اولين سركشي مسئولین در سال ۱۳۹۵ در بخش مركزي صحنه

بیستون نیوز :

بخشدار مركزي شهرستان صحنه به اتفاق كارشناسان و رئيس شوراي اسلامي بخش مركزي از روستاي عامله بازديد ميداني، در نشستي با اهالي روستا از نزديك به بررسي مسائل و مشكلات مطرح شده از سوي اهالي پرداخته شد .

به گزارش خبرنگار بیستون ، بخشدار مركزي شهرستان صحنه به اتفاق كارشناسان و رئيس شوراي اسلامي بخش مركزي از روستاي عامله بازديد ميداني به عمل آورده و در نشستي با اهالي روستا از نزديك به بررسي مسائل و مشكلات مطرح شده از سوي اهالي پرداخته شد .

در اين نشست ابتدا مهندس امامي بخشدار مركزي ضمن اشاره به نامگذاري سال ۱۳۹۵ به اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل از طرف مقام معظم رهبري توضيحاتي در اين خصوص ارائه داده و اضافه نمودند: در چارچوب شعار سال و به منظور توسعه پايدار روستا مي بايست از تمامي ظرفيت هاي موجود حداكثر بهره وري را داشت .
وي در ادامه ضمن بازديد از كل روستا برنامه ساماندهي سراب داخل روستا به همراه بهسازي معابر را در دستور كار قرار داده و گفت: عمليات عمراني پروژه مورد نظر قبل از پايان فروردين با مشاركت اهالي شروع خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار