گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین

بیستون نیوز :

مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین در هفته دفاع مقدس با حضور نیروهای نظامی ، انتظامی ، بسیجیان و مسئولین ادارات و ارگانها و نهادهای سطح شهرستان هرسین برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار بیستون ٰ مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین در هفته دفاع مقدس با حضور نیروهای نظامی ، انتظامی ، بسیجیان و مسئولین ادارات و ارگانها و نهادهای سطح شهرستان هرسین برگزار گردید.

693105 202 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693106 908 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693107 252 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693108 827 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693109 535 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693110 915 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693111 225 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693112 241 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693113 708 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693114 478 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693115 904 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693117 892 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693118 382 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693119 555 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693120 850 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693121 366 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693122 159 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین 693123 864 گزارش تصویری ؛ غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان هرسین

منبع:بسیج نیوز

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار