ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

پايگاه خبری تحليلی بيستون

اخبار اجتماعی,فرهنگی,سیاسی,ورزشی,ويژه استان كرمانشاه و شهرستان هرسين

امروز : جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷ ، ساعت : ۱۵:۱۵
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / عناوین برگزیده > گنج افسانه ای باختر چگونه کشف و به تاراج رفت

گنج افسانه ای باختر چگونه کشف و به تاراج رفت

درجریان این دوهزارسال بسیاری از جهانگشایان،شاهان ،فرمانروایان وحتی ماجراجویان به دنبال این گنج دراین بخش جهان میگشتند اما هیچ کسی نمیدانست که گنجینهء بزرگ باختر که میراث دوران حاکمیت یونان وباختر پس از فتوحات اسکندر است، درکجاست؟ بسیاری ها دربلخ به دنبال این گنج میگشتند وکسانی هم متیقن شده بودند که وجود چنین گنجی افسانه یی بیش نیست!

گنج افسانه ای باختر چگونه کشف و به تاراج رفت

 

درنخستین روزهای زمستان سال هزارونهصد وهفتاد وهشت میلادی ویکتور سریانیدی باستان شناس نامدار شوروی بالای تپه ای درنزدیکی شهر شبرغان ایستاده بود،ناگهان اندیشه ای در او پدید آمد وهمین فکرسبب شد که بزرگترین گنجینهء طلایی جهان پس ازگذشت دوهزارسال ابهام، پیدا شود.

 
درجریان این دوهزارسال بسیاری از جهانگشایان،شاهان ،فرمانروایان وحتی ماجراجویان به دنبال این گنج دراین بخش جهان میگشتند اما هیچ کسی نمیدانست که گنجینهء بزرگ باختر که میراث دوران حاکمیت یونان وباختر پس از فتوحات اسکندر است، درکجاست؟ بسیاری ها دربلخ به دنبال این گنج میگشتند وکسانی هم متیقن شده بودند که وجود چنین گنجی افسانه یی بیش نیست!

 
اما ویکتورسریانیدی بدین نتیجه رسید که درکنار معبدسه هزارساله یی که دردامنه طلاتپه قرار دارد،باید گورهای شاهان وشاهزاده گان باختری قرارداشته باشند، ازهمین رو کاوشهایش را در اطراف این معبد متمرکز ساخت.

 
دراوایل زمستان ۱۹۷۸ میلادی، افغانستان دریک حالت بحرانی بود.پس از کودتای هفت ثور وسقوط دولت محمد داود خان، در یکسال دو رهبر حکومت کشته شدند، درجای جای افغانستان گروه های چریکی برای مقابله با حکومت به میان آمده بودند و حکومت انقلابی از شوروی تقاضای کمک کرده بود.

 
یک روز پیش ازآنکه لشکرسرخ شوروی وارد افغانستان شود، سیریا نیدی با یافتن یک پارچه طلا توانست به یکی از دو بزرگترین وبا ارزش ترین گنجینه های طلایی جهان دست یابد. دراین روز سریانیدی با دیدن این پارچهء طلای ناب نخستین گور را پیدا کرد.
دراین گور یک تابوت سرباز که با پوست حیوانات پوشیده شده بود قرار داشت وبرفراز آن یک بام موقتی ساخته شده بود.در داخل تابوت یک شه بانوی کوشانی که سرتا پا با طلا مزین شده بود، آرام گرفته بود،گروه مشترک باستان شناسی افغان – شوروی به رهبری سریانیدی که ده سال را در اطراف “آی خانم” به دنبال بقایای تمدن کوشانی به کاوش مصروف بود، باورنمیکرد که به گنجینهء باختر دست یافته است.

 
گورها یکی پس از دیگری پیدا می شدند. گروه سریانیدی هفت گور را پیدا کرد که درآنها شش شه بانوی پانزده تا چهل وپنج ساله ویک شهزادهء کوشانی دفن بودند.

 
اما آنان هنگام رفتن به گورهای شان تحفه های شگفتی انگیز طلایی با خودشان داشتند، نه یکی،نه دوتا،نه ده تا ونه صد تا بل بیست هزار وششصد وهژده پارچه اثرهنری از طلای ناب را آنها به گورهای شان برده بودند./این آثار در شکل های کوپیدها یا خدایان عشق، ماهیان و جانوران افسانه یی به گونه هنرمندانه طراحی و با سنگ های نیمه قیمتی گوهر نشانی شده اند.

 
اجساد زنان داخل این قبر ها طوری به نظر می آمدند که هنگام مرگ خیلی تزیین شده بودند. در این قبر ها صدها صفحۀ مختلف الشکل طلایی که به روی لباس های زنان مذکور، بطور محکم، دوخته شده بودند، بدست آمدند.

خبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه حساب من جدیدترین اخبار اقتصادی را هر شب در ایمیل خود مشاهده کنید