یادواره شهدای روستای تمرگ در هرسین برگزار شد

بیستون نیوز :

یادواره شهدای روستای تمرگ از توابع بخش مرکزی شهرستان هرسین با حضور آبت الله حجتی برگزار شد.

یادواره شهدای روستای تمرگ از توابع بخش مرکزی شهرستان هرسین با حضور آبت الله حجتی برگزار شد.

883125 709 یادواره شهدای روستای تمرگ در هرسین برگزار شد 883127 938 یادواره شهدای روستای تمرگ در هرسین برگزار شد 883128 581 یادواره شهدای روستای تمرگ در هرسین برگزار شد 883129 292 یادواره شهدای روستای تمرگ در هرسین برگزار شد 883130 191 یادواره شهدای روستای تمرگ در هرسین برگزار شد 883131 440 یادواره شهدای روستای تمرگ در هرسین برگزار شد 883132 442 یادواره شهدای روستای تمرگ در هرسین برگزار شد

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار