۱۵ نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

بیستون نیوز :

روزنامه تلگراف با انتشار نقشه‌هایی از سراسر جهان به بررسی بیشینه و کمینه مواردی همچون امید به زندگی، گردشگری، خطرات تروریستی، تراکم جمعیت و … پرداخته است.

4370109 904 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370095 589 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370096 624 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370097 315 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370098 580 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370099 731 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370100 134 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370101 576 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370102 670 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370103 518 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370104 313 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370105 626 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370106 638 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370107 269 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر 4370108 891 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روزنامه تلگراف با انتشار نقشه‌هایی از سراسر جهان به بررسی بیشینه و کمینه مواردی همچون امید به زندگی، گردشگری، خطرات تروریستی، تراکم جمعیت و … پرداخته است.
75828132213 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

به گزارش بيستون؛ روزنامه انگلیسی تلگراف با انتشار نقشه‌هایی از سراسر جهان به بررسی بیشینه و کمینه مواردی همچون امید به زندگی، گردشگری، خطرات تروریستی، تراکم جمعیت و … پرداخته است.

امید به زندگی

در نقشه زیر رنگ آبی تیره حاکی از بالاترین میزان امید به زندگی در کشورهای مختلف است.

4370095 589 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

ایمنی در گردشگری

رنگ سبز روشن نشان‌دهنده امن‌ترین مناطق جهان برای گردشگران است. رنگ نارنجی خطرناک‌ترین مناطق برای گردشگران عنوان شده است.

4370096 624 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

خطرات تروریستی

نقاطی با رنگ زرشکی نشان دهنده بیشترین احتمال خطر تروریستی را نشان می‌دهد.

4370097 315 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

تراکم جمعیت

بخش‌های قرمز رنگ حاکی از بالاترین میزان تراکم جمعیت در جهان است.

4370098 580 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

میزان مصرف الکل

رنگ آبی تیره بیشترین مصرف‌کنندگان الکل در جهان را نشان می‌دهد.

4370099 731 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

تراکم میراث فرهنگی و تاریخی

رنگ آبی تیره بیشترین تراکم میراث فرهنگی و تاریخی در جهان را نشان می‌دهد.

4370100 134 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

پروازهای مکرر

در این نقشه رنگ قرمز نشان‌دهنده بیشترین پروازهای بین‌المللی است.

4370101 576 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

بیشترین فجایع طبیعی

بیشترین فجایع طبیعی در مناطقی که با رنگ قرمز مشخص‌شده، رخ می‌دهد.

4370102 670 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

تراکم شهرنشینی

بیشترین تراکم شهرنشینی در نقاطی با رنگ تیره مشخص شده است.

4370103 518 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

اقتصاد وابسته به گردشگری

بخش‌هایی که با رنگ نارنجی مشخص‌شده حاکی از بیشترین اقتصاد وابسته به گردشگری است.

4370104 313 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

سبزترین مناطق جهان

4370105 626 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

راه‌آهن

بیشترین تراکم خطوط راه‌آهن در نقاطی با رنگ آبی تیره مشخص شده است.

4370106 638 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

مرگ ناشی از تصادف جاده‌ای

بیشترین حجم مرگ ناشی از تصادف جاده‌ای در نقاطی با رنگ تیره مشخص شده است.

4370107 269 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

جاده

بیشترین تراکم جاده‌ای در نقاطی با رنگ قرمز تیره مشخص شده است.

4370108 891 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

ترافیک اینترنتی

بیشترین حجم ترافیک اینترنتی در نقاطی با رنگ آبی تیره مشخص شده است.

4370109 904 15 نقشه‌ای که دید شما را به جهان عوض می‌کند+ تصاویر

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

بیشتر

گزیده اخبار